30.000 beleggers die kunnen bijdragen aan de woningbouwopgave voor zorgvastgoed

30.000 beleggers die kunnen bijdragen aan de woningbouwopgave voor zorgvastgoed

Om de doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen moeten er meer woningen komen voor ouderen. Uit onderzoek blijkt dat op termijn 33% van de nieuw te bouwen woningen bestemd en geschikt moeten zijn voor ouderen en hun zorgvragen. Ontwikkelaars durven nieuwbouw of transformatie van dit type woningen wel aan. Maar hoe zit dat met de financiering? VJ sprak hierover met Fred van der Stappen, directielid bij het crowdfunding platform Geldvoorelkaar.nl & AndersFinancieren.

“Zorgvastgoed is één van de productsegmenten binnen Geldvoorelkaar.nl & AndersFinancieren, waarin wij vastgoedontwikkelaars kunnen helpen bij het realiseren van hun ambities. Dit doen wij niet alleen, maar samen met ons grote netwerk van circa 30.000 beleggers. Binnen de vastgoedbeleggersmarkt is zorg een domein waar men doorgaans, vanwege de maatschappelijke relevantie, ook een gevoel bij heeft. Hoewel we het niet met harde cijfers kunnen staven, zien we doorgaans wel dat zorgprojecten heel snel aan hun financiering komen”, begint Van der Stappen. 

“Bij Geldvoorelkaar.nl & AndersFinancieren gaan we bij voorkeur een meerjarige relatie aan met een ontwikkelaar. Het voordeel daarvan is dat je na het eerste project veel sneller door kunt pakken en de volgende financiering nóg sneller kunt verzorgen, omdat het grootste deel van de informatie al bekend is. En onze snelheid hierbij wordt zeer gewaardeerd door de ontwikkelaars waar we mee samenwerken."

Naast de snelheid zitten er nog meer voordelen aan het zakendoen met een fundingplatform. Namelijk dat het een goed alternatief is voor kortlopende vastgoedleningen waar veel grootbanken niets voor voelen.  

Professionalisering
Crowdfunding werd pakweg 15 jaar geleden nog gezien als vreemde eend in de bijt binnen de financieringswereld, inmiddels is deze manier niet meer weg te denken en een volwaardige bron geworden. Dit vraagt ook om een volgende professionaliseringsslag. Van der Stappen: “Ik ben blij dat crowdfunders de afgelopen jaren de ruimte en de kans hebben gekregen om zich te bewijzen. Dit was mogelijk door een ontheffing van de AFM. Maar die proefperiode is nu voorbij en de markt vraagt om meer professionaliteit. Daarom worden Nederlandse crowdfunders per 10 november a.s. verplicht om een vergunning te hebben.”

Ondanks dat hij van mening is dat er geen wildgroei aan crowdfundingplatformen is geweest, denkt van der Stappen dat er door deze vergunningsplicht wel consolidatie zal plaatsvinden omdat het voor de kleinere partijen een uitdaging wordt om aan de nieuwe voorwaarden van de vergunning te voldoen. Voor Geldvoorelkaar.nl & AndersFinancieren, die sinds de oprichting al voor ruim € 450 miljoen aan leningen verzorgden, zal dat echter geen problemen opleveren. Van der Stappen vertelt: “Momenteel mag onze branche van de toezichthouder leningen tot € 2,5 miljoen verstrekken, met de nieuwe vergunning wordt dat € 5 miljoen.” Dat laatste komt goed uit want de vraag naar geschikte woonzorglocaties voor ouderen is groot.

Grote kansen voor kleinschalige woonzorgprojecten
Van der Stappen: “Vraag en aanbod zijn voor wat betreft de ouderenhuisvesting en zorg niet in balans. Bij Geldvoorelkaar.nl & AndersFinancieren zien we vooral grote kansen voor kleinschalige woonzorg projecten tot circa 50 wooneenheden binnen bestaande wijken. Want ouderen willen graag in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Als de projectplannen doorgaans goed en al vergund zijn, hebben wij daar financiers voor. De grootste uitdaging zit voornamelijk in het vinden van een goede bouwlocatie.”

Een voorbeeld van een succesvol zorgvastgoedproject dat werd gefinancierd met behulp van Geldvoorelkaar.nl was de transformatie van een oud kantoorpand naar 48 zorgappartementen in Nunspeet. “Binnen één dag werd hiervoor € 2,5 miljoen opgehaald bij verschillende investeerders.”

Naast een lening voor de aankoop van een object kan men bij Geldvoorelkaar.nl ook terecht voor de grondaankoop en de ontwikkelingskosten. “Doorgaans zijn het kortlopende leningen die binnen 1 á 3 jaar overgaan in een bancaire hypotheek of het project wordt verkocht aan een eindbelegger of particuliere koper.

Volledig ontzorgd
De investeerders worden overigens volledig ontzorgd. “Per project doen er gemiddeld tussen de 100 á 200 investeerders mee. Wij zorgen voor de juiste leningsovereenkomst en het verkrijgen van het hypotheekrecht via de notaris. Het enige dat de investeerder hoeft te doen is het geld over te maken naar de stichting die wij daarvoor hebben opgericht voordat het project van start gaat.”

Hoe beperkt Geldvoorelkaar.nl de risico’s voor de beleggers? Van der Stappen legt uit dat het te financieren object in eerste instantie goed wordt getaxeerd. “Voor de taxatie gebruiken wij taxatierapporten van erkende taxateurs. Daarnaast doorlopen projecten een intensief screeningsproces. Ook stellen we vast of er al een definitieve omgevingsvergunning aanwezig is of bijvoorbeeld een verklaring van de gemeente dat ze een positieve grondhouding hebben ten aanzien van de plannen. Afhankelijk van de LTV (loan to value) en de fase waarin het project verkeert, worden de voorwaarden bepaald. Als onze investeerders meer risico lopen zal de lening wat duurder worden. Omdat de vraag naar zorgvastgoed zo hoog is, ook bij investeerders, zien wij doorgaans dat, omdat er veelal een goede zekerheidspositie aanwezig is, deze projecten tegen relatief aantrekkelijke voorwaarden gefinancierd worden.”

Inmiddels hebben Geldvoorelkaar.nl & AndersFinancieren al vele zorgprojecten gefinancierd en maakt steeds meer impact in de sector.  

Benieuwd naar wat Geldvoorelkaar.nl of AndersFinancieren voor uw volgende project kan betekenen of wilt u zelf beleggen? Neem dan per e-mail contact op met Fred van der Stappen.Reacties


Laatste nieuws