Nieuwe ceo Harm Janssen over verlies van BPD: ‘Rabobank snapt dat de groeidoelstelling nu even niet gehaald wordt'

Woningmarkt

Patrizia heeft bijna 300 miljoen euro opgehaald voor betaalbare woningen, maar ziet nog geen kansen in Nederland

‘Terughoudendheid’ bij PVV en ‘twijfel’ bij NSC over huurreguleringplan De Jonge

De Jonge is duidelijk: provincies kunnen niet meer hun eigen eisen bepalen

Retail- en horecabranche roept op om eigen ‘huurdersvariant van ROZ-contract’ als uitgangspunt te nemen

Vastgoedsector pakt Hugo's uitgestoken hand vast: een nieuw hoofdstuk in samenwerking tussen overheid en markt

Hotelontwikkelaar Foruminvest verwacht dat tegenstelling in waardering en prijsverwachting snel wordt rechtgetrokken

Handen schudden in plaats van met vinger wijzen op Wocoda 2024 (+ video)

Maya Meijer-Bergmans 'flabbergasted' na uitspraak Raad van State

Wat nou leegstand? Nog steeds een recordhoogte van het aantal in gebruik genomen retailmeters 

Amstelveense wethouder bij Radio VJ: 'Ontwikkelaars zijn soms wel erg risicomijdend'

Wethouder over waarom er tóch studentenwoningen komen in Kronenburg: 'Laat zo'n gebied niet verloederen'

Gereedschapskist Amsterdamse wethouder Van Dantzig is nu leeg: ‘Alleen met geld van het Rijk komen er meer woningen’

Ronny Rosenbaum: ‘Ook wij hebben last van de werkwijze van banken’