Wat te doen in geval van ‘conflicterend vertrouwen’?
UITGELICHT

Wat te doen in geval van ‘conflicterend vertrouwen’?

Wat nu als X erop vertrouwt dat zijn nieuw gebouwde garage mag blijven staan, terwijl buurman Y erop vertrouwt dat die garage wordt verwijderd? Voor deze kwestie van ‘conflicterend vertrouwen’ zag het gemeentebestuur van Alphen-Chaam zich gesteld in een recente uitspraak van de Raad van State. Advocaat Thom Groot bespreekt de casus en welke lessen vastgoedbedrijven daaruit kunnen trekken.

09:36 - 1 dag geleden | leestijd 4 minuten
Ingrijpende wijzigingen voor beleggers in woonruimte op stapel

Ingrijpende wijzigingen voor beleggers in woonruimte op stapel

Op 24 november 2020 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur ter consultatie aan de markt aangeboden. Indien dit wetsvoorstel van kracht zou worden heeft dit ingrijpende gevolgen voor beleggers in woonruimten. Advocaat huurrecht Elout Korevaar licht het wetsvoorstel toe. 

24 november 2020 om 14:31 | 7 min | 2
Q&A Omgevingswet: Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Q&A Omgevingswet: Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag gaan Anne-Marie Klijn en Patricia Maarhuis in op de toekomstige regels met betrekking tot de omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding onder de Omgevingswet.

19 november 2020 om 12:22 | 5 min
Een huurrechtelijk uitstapje naar Curaçao: huur of bruikleen?

Een huurrechtelijk uitstapje naar Curaçao: huur of bruikleen?

Inzet van een langdurige juridische procedure is restaurant de Boathouse op Curaçao. Begin 2019 moest de Boathouse de deuren sluiten, dit als gevolg van een uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Erg jammer, zeker nu het Hof op 13 oktober 2020 in hoger beroep oordeelde dat de uitspraak van de rechter in eerste aanleg niet juist was. Karima Bol, advocaat bij Houthoff licht de zaak toe en gaat in op het verschil tussen huur en bruikleen. 

13 november 2020 om 08:31 | 8 min
Geluidsoverlast van buren: dit kun je zelf doen en wettelijke regels

Geluidsoverlast van buren: dit kun je zelf doen en wettelijke regels

Wanneer spreken we eigenlijk van geluidsoverlast? Hoe pak je dat aan en wat zijn de wettelijke regels? Want in de praktijk blijkt het vaak nog lastig om de buren het zwijgen op te leggen. Sommige geluiden vallen namelijk onder ‘leefgeluiden’ en moeten we dus van elkaar dulden. Maar de vraag blijft, hoeveel geluid moet je dulden voor we van overlast spreken?

11 november 2020 om 15:51 | 5 min
Blog: Huurrecht in tijden van corona

Blog: Huurrecht in tijden van corona

Na een kortdurende versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni 2020, werden de deuren van onder andere de horeca met ingang van 4 november 2020 opnieuw gesloten en het is nog maar zeer de vraag of versoepeling dit jaar nog tot de mogelijkheden behoort komt. Een bijdrage van Köster Advocaten.  

6 november 2020 om 14:10 | 7 min

Lees onze special over Special Vastgoedfinanciering