Illegale onderverhuur levert verhuurder €30.000 op

Illegale onderverhuur levert verhuurder €30.000 op

In een recent arrest beantwoordt het Gerechtshof Amsterdam twee vragen in het kader van onderverhuur. Ten eerste of het oneerlijk, dan wel onredelijk bezwarend is als de huurder zijn inkomsten uit de verboden onderverhuur aan de verhuurder moet afstaan. En ten tweede of àlle huurinkomsten uit verboden onderverhuur aan de verhuurder moeten worden afgedragen.

17 september 2019 om 09:43 | 3 min
Verduidelijking definities onderhoud/verbetering voor woningcorporaties

Verduidelijking definities onderhoud/verbetering voor woningcorporaties

Deze zomer is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstraat een memo voor woningcorporaties gepubliceerd waarin de definities van onderhoud en verbetering worden verduidelijkt ten behoeve van financiële verantwoording en prognose. Voor de invulling van de begrippen onderhoud en verbetering is getracht aansluiting te zoeken bij de fiscale definities. Een bijdrage van BDO.

29 augustus 2019 om 12:31 | 6 min
Bandbreedte van +/- 10% onvoldoende grondslag voor de beoordeling juistheid taxatie

Bandbreedte van +/- 10% onvoldoende grondslag voor de beoordeling juistheid taxatie

De discussie of een taxateur een beroepsfout heeft gemaakt en daarvoor aansprakelijk is, ontbrandt veelal wanneer een van de betrokken partijen zich niet kan vinden in de door de taxateur afgegeven waarde. Maar belangrijker nog is het totstandkomingsproces van de waarde. Een bijdrage van Onno Tacoma van Weebers Vastgoed Advocaten.

'Sloop gehuurde woning rechtvaardigt geen uitzondering op beleid'

'Sloop gehuurde woning rechtvaardigt geen uitzondering op beleid'

Eind juli 2019 veroordeelde de rechtbank Oost-Brabant twee medehuurders hun huurwoning te ontruimen vanwege een hennepdrogerij op zolder. De huurders huurde de zelfstandige woning al 26 jaar van een woningcorporatie en de woning zou binnenkort worden gesloopt. Zijn dit verzachtende maatregelen? Een bijdrage van Bart Poort van Weebers Vastgoedadvocaten. 

23 augustus 2019 om 08:00 | 4 min

Lees onze special over Vastgoedfinanciering