Van leegstaande kantoorgebouwen tot vastgoed met energielabel A

Van leegstaande kantoorgebouwen tot vastgoed met energielabel A

Naast het Isala Ziekenhuis in Zwolle vindt een transformatie van een park van verouderd en deels leegstaand zorgvastgoed plaats. De revitalisatie van twee kantoorgebouwen volgt de eerder gerenoveerde naastgelegen panden, die samen een hoogwaardig park van duurzaam vastgoed vormen.

Het ambitieniveau van de investeerder gaat verder dan de wettelijke verplichting van minimaal energielabel C voor kantoren per 1 januari 2023. En dat brengt een paar voordelen met zich mee.

Verduurzaming, comfort en uitstraling tegelijk aangepakt bij renovatie
Jansen Vastgoed renoveert nog eens twee kantoorgebouwen (Nobel en Galilei) van energielabel E naar energielabel A. Een nieuwe entree, nieuwe kozijnen, extra isolatie en duurzame installaties zorgen voor een transformatie van de gebouwen. Daarbij komt dat er ook stappen worden gemaakt in het comfort en dus het gebruik van het pand door huidige en toekomstige huurders.

"Naast een upgrade van de energielabels zijn de panden ook zichtbaar esthetisch verbeterd", zo schrijft Aan de Stegge Twello, uitvoerder van de renovatiewerkzaamheden.

Een laag energieverbruik, beter gebruikscomfort en een nieuwe uitstraling maken de gebouwen toekomstbestendig en passend bij het ondernemende landschap van Zwolle.

Van energielabel E naar label A
Een van de uitgangspunten van opdrachtgever Jansen Vastgoed was dat de gebouwen na renovatie energielabel A kregen. Daarmee wordt met gemak en tijdig voldaan aan de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2023 voor elk kantoorgebouw minimaal energielabel C vereist.

De kantoorpanden voldoen door de renovatie overigens niet alleen aan de label C-verplichting in 2023, maar ook al aan het geplande energielabel A in 2030.

Hoe ziet een renovatieproces van dergelijke gebouwen eruit?
1. Energieprestatieadvies voor utiliteitsgebouwen aanvragen (EPA-U maatwerkadvies)

Voor beide gebouwen is een EPA-U maatwerkadvies opgesteld. In zo'n maatwerkadvies wordt allereerst de ‘nulsituatie’ van het utiliteitsgebouw in kaart gebracht. Wat is de huidige staat van het gebouw en welk energieverbruik heeft het pand? De opname van deze nulsituatie leidt tot een energielabel. Voor de gebouwen Nobel en Galilei was dit energielabel E.

2. Verken de scenario’s voor verduurzaming

Wanneer de technische staat van het gebouw in kaart is gebracht, stelt de EPA-U adviseur enkele maatwerkpakketten op. In deze pakketten worden verschillende combinaties van verduurzamingsmaatregelen zoals de isolatie van gevels, muren of daken, slimme verlichting, klimaatsystemen en energiezuinige installaties voorgelegd. Elk maatwerkpakket leidt tot een bepaalde verduurzaming met bijbehorend energielabel.

Bij elk pakket (verschil in verduurzamingsmaatregelen) hoort een ander investeringsplaatje. Afhankelijk van de ambities van de opdrachtgever en de wettelijke verplichting (zoals een verplicht energielabel C voor kantoren in 2023) bepaal je in welk pakket aan verduurzamingsmaatregelen je gaat investeren.

3. Vergeet de subsidies niet

Subsidie stimuleert een ondernemer of investeerder verder te gaan dan de wettelijke eisen. Bij de panden Nobel en Galilei van Jansen Vastgoed was dit het geval en wist Ruud Lenderink van subsidieadviesbureau Subvention de subsidies te benutten.

‘Je doet een meerinvestering maar als ondernemer wil je de investering wel zo rendabel mogelijk maken’, legt Ruud uit. ‘Subsidies helpen daarbij.’ De subsidiemogelijkheden lopen uiteen van geldelijke subsidie voor warmtepompen tot fiscale Energie-investeringsaftrek voor ledverlichting, HR-glas of een algehele energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen. Hieronder heeft Subvention de meest kansrijke mogelijkheden voor subsidie op een rij gezet. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Galilei gebouw Zwolle voor, tijdens en na de renovatie

Subsidie voor renovatie kantoorpand of utiliteitsgebouw
Ruim 11% netto subsidie bij energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale subsidie voor energiezuinige voorzieningen of installaties. Het nettovoordeel bedraagt 11,25% van de gemaakte subsidiabele kosten. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen natuurlijk voor een lagere energierekening.

In aanmerking voor Energie-investeringsaftrek komen alle bedrijfsmiddelen op de Energielijst. Een paar veelvoorkomende voorbeelden:

  • Energieprestatieverbetering van bestaande utiliteitsgebouwen (verbetering van minimaal drie labelstappen en minimaal energielabel B)
  • Ledverlichting
  • Warmtepompen
  • HR-glas
  • Energiezuinige koel- en vriesinstallaties
  • Warmteterugwinningssystemen

Subsidie voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen (ISDE)
De ISDE subsidieert warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen (enkel kleinverbruikers) voor verduurzaming van bestaande gebouwen. Investeer je bijvoorbeeld in een lucht-waterwarmtepomp van 50 kW, dan bedraagt de subsidie maximaal € 6.000.

Subsidie Energiebesparing Overijssel
Provincie Overijssel biedt tot 30% subsidie voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. Subvention heeft deze geldelijke subsidie weten in te regelen voor het toepassen van hernieuwbare energie en energiebesparing bij de twee kantoorpanden van Jansen Vastgoed.

De regeling is inmiddels veranderd en in mei 2021 gesloten voor aanvragen. Het onderdeel ‘hernieuwbare energie’ is komen te vervallen. De regeling Subsidie Energiebesparing Overijssel gaat waarschijnlijk in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022 open.

Renoveren met een gebouwkeurmerk zoals BREEAM
Als je voor een duurzaamheidskeurmerk zoals BREEAM of GPR Gebouw gaat, dan kun je profiteren van de fiscale Milieu-investeringsaftrek. De netto subsidie bedraagt dan 3,3% tot wel 9% van de gebouwkosten, afhankelijk van het duurzaamheidsniveau.

Groenfinanciering biedt rentekorting
Naast bovenstaande subsidies biedt een groenfinanciering ook kansen. Wanneer je pand voldoet aan de eisen van de Regeling groenprojecten, krijg je een groenverklaring. Dit geeft recht op een groenfinanciering met rentekorting bij een groenbank. Een goedkopere financiering dus, omdat er met ‘groen’ geld wordt gefinancierd.

Voor vragen over subsidiemogelijkheden voor renovatie, de te nemen stappen of de wetgeving omtrent de label C-verplichting, kun je contact opnemen met de specialisten van Subvention Ruud Lenderink of Thijs Vaneker via 038 - 853 13 85 of subvention.nl.

 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special