Transformatiewoningen: 2% of 6% overdrachtsbelasting? En let op btw!

Zoals bekend geldt er op het algemene 6%-tarief in de overdrachtsbelasting een uitzondering. Dit ziet op de verkrijgingen van onroerende zaken die naar haar aard bestemd zijn voor bewoning (verlaagde 2%-tarief). Om te kunnen bepalen of deze uitzondering van toepassing is, is de feitelijke situatie op het tijdstip van verkrijging bepalend. En hoe zit het met fiscale naheffingen? Een bijdrage van BDO. 

19 augustus 2020 om 10:31 | 6 min