Handige factsheet overheid over stikstof en woningbouwplannen

De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft niet alleen impact op infrastructurele projecten, maar ook op de woningbouw. Daarom heeft het ministerie van BZK een factsheet Woningbouwplannen opgesteld. Waar moeten partijen rekening mee houden?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.

Dit maakt het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw, te realiseren. Bij deze projecten komt normaliter weinig stikstof vrij en hoefde daarom geen melding te worden gemaakt in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat is tegen de Europese regels zegt de Raad van State en ook woningbouwprojecten moeten duidelijk maken hoe zij de uitgestoten stikstof gaan compenseren.

Wet Natuurbescherming
Nu het PAS niet meer als basis voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen sinds 29 mei 2019 een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen vergunningsplicht, maar ook bestemmingsplannen moeten aan de eisen van de wet natuurbescherming voldoen.

Factsheet
Het ministerie van BZK heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken van 29 mei 2019 voor woningbouwontwikkelingen. Klik hier om deze handige factsheet te downloaden. 

Business Meeting
Wilt u liever persoonlijk antwoord op uw vragen? Op 19 september organiseert VJ een business meeting over de stikstofproblematiek. Tijdens deze bijeenkomst zetten twee gespecialiseerde advocaten, Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten, en Anne-Marie Klijn, NautaDutilh, de concrete gevolgen voor projectontwikkelaars, gemeenten en betrokkenen uiteen en geven zij tips hoe u het beste kunt omgaan met deze problematiek en welke stappen en bewijslast nodig is om verder te kunnen me uw project. Klik hier om het programma te bekijken en u aan te melden.

Reacties
Dossier Stikstof & PFAS

Eerste Kamer steunt stikstofwet

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke verankering van de door het kabinet aangekondigde structurele aanpak van de stikstofproblematiek.

10 maart 2021 om 13:50 | 2 min

Gelderland richt provinciaal stikstofregistratiesysteem op

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten om een regionaal systeem voor het inboeken en uitgeven van stikstof in te stellen. Dit besluit maakt het oprichten van een provinciaal stikstofregistratiesysteem mogelijk. In de volgende stap bepaalt de provincie hoe het registratiesysteem eruit gaat zien. 

12 februari 2021 om 13:00 | 1 min

Wat zijn de voorwaarden voor het intrekken van een natuurvergunning?

Het provinciebestuur hoeft een natuurvergunning niet in te trekken, als het kiest voor andere maatregelen die verslechtering van de natuur kunnen voorkomen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over de natuurvergunning voor een veehouderij in Oirschot. Maar onder welke voorwaarden wordt een na­tuur­ver­gun­ning wel ingetrokken?

20 januari 2021 om 11:42 | 4 min | 2

Interessante uitspraak RvS over infrastructurele projecten en stikstof

De minister van I&W moet beter motiveren of haar berekeningen van de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden als gevolg van het doortrekken en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem wel volledig zijn. Deze tussenuitspraak van Raad van State kan ook gevolgen hebben voor andere infrastructurele projecten waarbij voor stikstofberekeningen gebruik wordt gemaakt van het rekenmodel SRM2 in de AERIUS Calculator.

20 januari 2021 om 11:09 | 4 min

Column: 'Piekbelasters tonen belang regionale stikstofaanpak'

Enkele tientallen veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden zorgen voor veel stikstofuitstoot. Uit onderzoek van Investico blijkt dat een aantal ‘piekbelasters’ veel meer stikstof uitstoten dan woningbouw- en wegenprojecten in dezelfde regio. Deze projecten kunnen hierdoor niet doorgaan. Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN Amro, licht de kwestie toe. 

27 november 2020 om 09:39 | 3 min

Friesland stelt besluit over extern salderen uit naar december

Extern salderen, oftewel de stikstofemissie van een bedrijf overnemen, is één van de oplossingen voor de stikstofproblematiek. De afgelopen maanden hebben verschillende provincies een besluit genomen over het verleasen van stikstofruimte, maar in Friesland willen ze eerst de behandeling van de Stikstofwet in de Tweede Kamer afwachten. 

10 november 2020 om 11:12 | 2 min

Stikstofwet: inzetten op natuurherstel en gedeeltelijke vrijstelling bouw

Het kabinet is met een wetsvoorstel gekomen voor stikstofreductie. Het doel is eerst stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt uitgeven. Er komt tot 2030 bijna €3 miljard beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa €2 miljard voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Ook komt er een gedeeltelijke vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector in de bouw- en sloopfase.

13 oktober 2020 om 15:38 | 4 min

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021