Handige factsheet overheid over stikstof en woningbouwplannen

De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft niet alleen impact op infrastructurele projecten, maar ook op de woningbouw. Daarom heeft het ministerie van BZK een factsheet Woningbouwplannen opgesteld. Waar moeten partijen rekening mee houden?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.

Dit maakt het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw, te realiseren. Bij deze projecten komt normaliter weinig stikstof vrij en hoefde daarom geen melding te worden gemaakt in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat is tegen de Europese regels zegt de Raad van State en ook woningbouwprojecten moeten duidelijk maken hoe zij de uitgestoten stikstof gaan compenseren.

Wet Natuurbescherming
Nu het PAS niet meer als basis voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen sinds 29 mei 2019 een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen vergunningsplicht, maar ook bestemmingsplannen moeten aan de eisen van de wet natuurbescherming voldoen.

Factsheet
Het ministerie van BZK heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken van 29 mei 2019 voor woningbouwontwikkelingen. Klik hier om deze handige factsheet te downloaden. 

Business Meeting
Wilt u liever persoonlijk antwoord op uw vragen? Op 19 september organiseert VJ een business meeting over de stikstofproblematiek. Tijdens deze bijeenkomst zetten twee gespecialiseerde advocaten, Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten, en Anne-Marie Klijn, NautaDutilh, de concrete gevolgen voor projectontwikkelaars, gemeenten en betrokkenen uiteen en geven zij tips hoe u het beste kunt omgaan met deze problematiek en welke stappen en bewijslast nodig is om verder te kunnen me uw project. Klik hier om het programma te bekijken en u aan te melden.

Reacties
Dossier Stikstof
NEPROM stuurt brandbrief naar Adviescollege Stikstofbesluit

NEPROM stuurt brandbrief naar Adviescollege Stikstofbesluit

Vorige week pleitte de NEPROM voor noodwetgeving, meldde VJ exclusief, maar nu gaat de branchorganisatie een stapje verder met een brandbrief naar het Adviescollege Stikstofproblematiek. Ze pleiten om op korte termijn met een beoordelingskader te komen dat woningbouwprojecten vrijstelt van de regels ten aanzien van stikstofuitstoot. Lees hier de hele brief.

26 augustus 2019 om 15:56 | 2 min | 5

Lees onze special over Vastgoedfinanciering