Handige factsheet overheid over stikstof en woningbouwplannen

De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft niet alleen impact op infrastructurele projecten, maar ook op de woningbouw. Daarom heeft het ministerie van BZK een factsheet Woningbouwplannen opgesteld. Waar moeten partijen rekening mee houden?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot op 29 mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden.

Dit maakt het een stuk ingewikkelder om ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw, te realiseren. Bij deze projecten komt normaliter weinig stikstof vrij en hoefde daarom geen melding te worden gemaakt in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat is tegen de Europese regels zegt de Raad van State en ook woningbouwprojecten moeten duidelijk maken hoe zij de uitgestoten stikstof gaan compenseren.

Wet Natuurbescherming
Nu het PAS niet meer als basis voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen sinds 29 mei 2019 een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen vergunningsplicht, maar ook bestemmingsplannen moeten aan de eisen van de wet natuurbescherming voldoen.

Factsheet
Het ministerie van BZK heeft in overleg met betrokken stakeholders en een gespecialiseerd (advocaten)kantoor een factsheet Woningbouwplannen opgesteld dat voorlopig snel inzicht geeft in de gevolgen van de uitspraken van 29 mei 2019 voor woningbouwontwikkelingen. Klik hier om deze handige factsheet te downloaden. 

Business Meeting
Wilt u liever persoonlijk antwoord op uw vragen? Op 19 september organiseert VJ een business meeting over de stikstofproblematiek. Tijdens deze bijeenkomst zetten twee gespecialiseerde advocaten, Marieke Kaajan, ENVIR Advocaten, en Anne-Marie Klijn, NautaDutilh, de concrete gevolgen voor projectontwikkelaars, gemeenten en betrokkenen uiteen en geven zij tips hoe u het beste kunt omgaan met deze problematiek en welke stappen en bewijslast nodig is om verder te kunnen me uw project. Klik hier om het programma te bekijken en u aan te melden.

Reacties
Dossier Stikstof & PFAS

EIB: Orderportefeuilles bouw toegenomen

In november is de werkvoorraad in de bouw ten opzichte van de maand ervoor flink gestegen met drie tiende maand naar 9,7 maanden werk. Toch blijft de PFAS en stikstofproblematiek zorgen voor stagnatie, evenals het uiblijven van orders. Dit meldt de EIB in hun nieuwste maandelijkse overzicht. 

29 januari 2020 om 10:03 | 2 min

EIB: Groei bouwsector valt stil in komende twee jaar

Ondanks de robuuste groei van 4% in de bouw afgelopen jaar, valt de groei van de bouw in 2020 en 2021 stil. Vooral de nieuwbouw van woningen en infraprojecten worden zwaar getroffen als gevolg van de stikstofproblematiek, blijkt uit de nieuwste prognose van EIB. Echter vanaf 2022 kan de bouw weer een sterke groei tegemoet zien.

22 januari 2020 om 12:00 | 5 min

Stikstofcrisis belemmert bouw kazerneterrein Ede

De stikstofcrisis is de oorzaak dat de helft van de bouwplannen in de gemeente Ede momenteel niet door kunnen gaan. Met de vergunning die er nu ligt mag niet overal op het voormalig kazerne terrein in Ede worden gebouwd. Wat zijn de consequenties voor de woningbouw en het  World Food Center Experience?

20 januari 2020 om 16:34 | 2 min

Europees verbod op PFAS in de maak

Het voorstel van Nederland voor een Europees verbod op PFAS kan op ruime steun rekenen in de Milieuraad in Brussel. Minister van Veldhoven (Milieu) is kartrekker van het zogenoemde restrictievoorstel waarbij PFAS in alle niet-essentiële toepassingen wordt verboden. Wanneer kunnen we het verbod verwachten? 

20 december 2019 om 12:07 | 3 min

Eerste Kamer neemt spoedwet stikstof aan

Gisteravond debatteerde de Eerste Kamer over de 'Spoedwet aanpak stikstof'. Ondanks dat veel fracties het voorstel te mager vonden ten opzichte van de opgave die er ligt, is het wetsvoorstel toch aangenomen. Welke maatregelen worden er genomen? 

18 december 2019 om 11:17 | 4 min

'Spoedwet aanpak stikstof een eerste stap die erg laat komt'

De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die ervoor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten op korte termijn weer vlotgetrokken worden. De Raad van State benoemde al eerder veel juridische pijnpunten in de wet, maar volgens brancheorganisaties gaat de wet nog niet ver genoeg. 

Lees onze special over Bijzondere Projecten