Reuzel benoemd tot commercieel adjunct-directeur Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid

Martijn Reuzel (40) is in dienst getreden bij Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Zuid in Eindhoven als commercieel adjunct-directeur. Met ingang van 1 januari 2012 is Reuzel verantwoordelijk voor commerciële zaken voor projectontwikkeling en realisatie.

Hij heeft op beide terreinen brede ervaring opgedaan in zijn vorige functies, onder meer als directeur productie bij HEJA projectontwikkeling (2009 - 2012) en directeur bij Heembouw (2006 - 2009). In zijn visie zijn transparantie en samenwerking essentiële voorwaarden om tot de beste huisvestingsoplossingen te komen. Die visie past uitstekend in de ambitie van Ballast Nedam om samen te werken aan een betere leefomgeving en daardoor blijvende kwaliteit te realiseren in de hele levenscyclus.

Reacties