Blauwhoed: Data en innovaties hard nodig bij complexe vraagstukken en om slimmer te werken

Blauwhoed: Data en innovaties hard nodig bij complexe vraagstukken en om slimmer te werken

Data en digitalisering spelen een steeds belangrijker rol in de vastgoedbranche. Ontwikkelaar Blauwhoed loopt daarbij flink voorop en haalde al in 2014 als één van de eerste vastgoedpartijen dataspecialisten in huis. En werkt op datagebied ook al jaren samen met Watson+Holmes. Een echte specialist op dit terrein waarmee de recent gelanceerde Nieuwbouwmonitor werd ontwikkeld. We spreken erover met Blauwhoed CEO Phillip Smits en met Markt en Data Manager Robbert-Jan Eijk.

Phillip gaat om te beginnen in op het toenemend belang van data en digitalisering in de vastgoedbranche: “Dat heeft met name te maken met het feit dat de complexiteit en intensiteit van ons vak toeneemt. Daarbij zijn data en innovaties hard nodig om antwoord te geven op complexe vraagstukken en om slimmer te werken. Die toenemende digitalisering heeft tot gevolg dat je met hetzelfde aantal mensen dezelfde hoeveelheid of zelfs meer werk kunt verrichten. Die digitale innovaties laten we voor ons werken. Zo gebruiken we al een aantal jaren Autodesk Forma om conceptuele stedenbouwkundige plannen te ontwikkelen, waarbij data en analyses direct toegepast worden. Door de digitalisering neemt niet alleen de efficiëntie toe, maar ook de kwaliteit van de output. Wij zijn daar al vanaf 2014 mee aan de slag en zien dat het ons veel oplevert.” Digitalisering, innovatie en data vormen volgens hem ook de pijlers voor een gezonde toekomst van de eigen onderneming. “Het is een kwestie van adapt or die”.

Meer snelheid door digitalisering
Blauwhoed heeft inmiddels dus al de nodige ervaring met data in de bedrijfsprocessen. Phillip: “Op allerlei vlakken. Enerzijds bij de ontwikkeling van de woningen en woonomgevingen voor bewoners en gebruikers, anderzijds op basis van de acquisitie die we aan de voorkant doen. We zien dat we bepaalde concepten zo kunnen configureren dat we vanuit de digitalisering, vanuit de data, algoritmes kunnen ontwikkelen die ons helpen bij het vinden en analyseren van de plekken waar die concepten zouden kunnen landen.” Dat geeft, zo vertelt hij, Blauwhoed veel meer snelheid dan alleen met mensen locaties zoeken voor die concepten.

Data als basis voor nieuwe concepten
Data speelt ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van nieuwe concepten, zo zegt Robbert-Jan Eijk. “De enorme hoeveelheden data organiseren en structuren we om zo goed inzicht te hebben in trends en ontwikkelingen. Om tot bruikbare informatie te komen gebruiken we onze vastgoedkennis en ervaring. Deze data vormt zo de basis voor nieuwe concepten en toekomstige businessmodellen.” Waar Phillip op inhaakt: “Alleen aan data heb je niet zoveel. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de interpretatie van die data. Wij hebben, zoals gezegd, eigen dataspecialisten in huis die over de kennis en ervaring beschikken om iets met die data te kunnen doen. Dat is enorm belangrijk: het filteren van de data. Het interpreteren van die data, welke bronnen worden gebruikt, wat is de waarde van die bronnen. Want ook hier geldt: garbage in, garbage out.”

Van big naar small data
Waar het volgens Robbert-Jan met andere woorden om draait, is het op een slimme manier van de big data bruikbare small data maken. Daarbij speelt de samenwerking met Watson+Holmes een belangrijke rol. De partij waarmee Blauwhoed samen de Nieuwbouwmonitor ontwikkelde: een realtime dashboard van nieuwbouwprojecten. Robbert-Jan: “Naast de grotere trends die we vanuit de data analyseren is het ook waardevol precies te weten wat er in de nieuwbouwprojecten speelt. De Nieuwbouwmonitor biedt de meest complete dataset aan nieuwbouwprojecten, waarbij tot op bouwnummerniveau de projecten in kaart zijn gebracht. Dit levert waardevolle input op in een snel veranderende woningmarkt en hierdoor kunnen we waardevolle nuances duiden in de data.” Waar Phillip aan toevoegt: “Wij hebben behoefte aan data op velerlei momenten. Vanaf de acquisitie, tijdens het ontwikkelproces en de verkoop, tot daarna. We willen nog heel graag een hele hoop data over het gebruik van de producten die wij ontwikkelen en de omgeving die wij hebben gecreëerd. Het positief beïnvloeden van het welzijn van bewoners is belangrijk voor ons; die zachte kant gaan we nog beter meetbaar maken. Dat mensen langer, gezond, actief in onze buurten kunnen blijven leven, omdat we dat bewust zo hebben georganiseerd. Dat de zelfredzaamheid wordt vergroot, dat de eenzaamheid afneemt, door de juiste ontwikkelingen. Wij zijn niet van het simpelweg huizen bouwen, maar juist ook van het creëren van goede leefomgevingen. Wat wij belangrijk vinden is het geluk en gezondheid van mensen; dat is de reden dat wij ontwikkelen. Wij hebben daarom ook een geluks PVE ontwikkeld, samen met Syntrus Achmea en Juli Ontwerp van architect Pim van der Ven.” Uiteindelijk zorgt data ervoor dat een door Blauwhoed ontwikkeld (t)huis optimaal tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers, volgens Phillip. “Het geeft richting en ook sturing aan de verfijning om het helemaal kloppend te maken. Het mooiste compliment dat wij kunnen krijgen als we een project opleveren is dat het allemaal zo vanzelfsprekend is. Het is voor ons de kunst dat mensen de omgeving gaan gebruiken, zoals wij dat voor ogen hadden.”

Parametrisch ontwikkelen
Wat betreft de toekomst zien beiden grote kansen voor verdergaande digitalisering en gebruik van data, waarbij ze benadrukken dat deze branchebreed gedragen moet worden om ook echt impact te maken. Phillip: “We hebben het tegenwoordig over parametrisch ontwerpen, waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen een ontwerp wordt gegenereerd. We werken nu al met Autodesk Forma. Maar we willen verder en dromen er bij Blauwhoed van om parametrisch te gaan ontwikkelen. Dat betekent dat je aan de voorkant veel beter na moet denken over de randvoorwaardelijkheid die je in een project stopt. En dat gaan we waarmaken. Je kunt daardoor effectiever, sneller en kwalitatief betere woningen en woonomgevingen ontwikkelen. Waarbij randvoorwaarden als gezondheid en welzijn er aan de voorkant kunnen worden ingestopt, waarna het beste plan er ‘automatisch’ uitrolt. En ook dat data omtrent het gebruik weer kunnen worden ingezet voor een nieuwe ontwikkeling, waardoor de cirkel rond is.”

Nieuwbouwmonitor in het kort
Vanuit de behoefte van Blauwhoed en de expertise van Watson+Holmes werd de Nieuwbouwmonitor ontwikkeld: een dashboard waarmee informatie over nieuwbouwprojecten tot op woningniveau beschikbaar wordt gemaakt. Een dergelijke monitor op het gebied van nieuwbouw bestond nog niet, waardoor het voor marktpartijen erg lastig was om data rond nieuwbouw te verzamelen. Mariëlle van ’t Oever, senior business intelligence analyst bij Watson+Holmes: "Een betrouwbare analysetool voor de nieuwbouwmarkt bouwen is uitdagend. Bij de bestaande woningmarkt in Nederland koppelen we namelijk alle data die wij op woningniveau verzamelen aan de BAG, de basisadministratie adressen en gebouwen, zodat we altijd precies weten over welk adres de analyse gaat. Bij nieuwbouwwoningen is de koppeling met de BAG zelden te maken, er zijn vaak nog geen adressen toegekend en in het online aanbod missen zelfs regelmatig bouwnummers. Ook worden nieuwbouwwoningen en projecten op verschillende platformen aangeboden. Dat maakt het lastig om data te verzamelen, de dubbele projecten te signaleren en te weten wanneer we een compleet beeld van de Nederlandse nieuwbouwmarkt hebben. Er is bij Blauwhoed grote behoefte aan betrouwbare informatie op zowel woningniveau als op projectniveau. Doel daarbij is een beter inzicht te krijgen in de nieuwbouwmarkt als geheel en in de performance van de verschillende projecten en woningen, zodat zij als projectontwikkelaar beter op de behoeftes in te kunnen spelen. Door de marktkennis van Blauwhoed te combineren met onze expertise vanuit Watson+Holmes hebben we de perfecte samenwerking gevonden om een monitor te ontwikkelen die echt bijdraagt aan het effectiever maken van het ontwikkelproces.”

De Nieuwbouwmonitor in het kort:

  • volg de ontwikkeling van projecten en krijg inzicht in doorlooptijden, statussen en prijsniveaus;
  • vergelijk verschillende projecten op cruciale kenmerken;
  • blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen door heel Nederland en maak strategische beslissingen op basis van feiten en betrouwbare marktinformatie.

Het dashboard kan ook door andere ontwikkelaars, beleggers of aannemers worden ingezet. Robbert-Jan: “Het DNA van ieder bedrijf is weer anders, dus zal ieder bedrijf de data op zijn eigen manier interpreteren en gebruiken.” Meer informatie over de Nieuwbouwmonitor is te vinden via het webinar dat hier is terug te kijken.Reacties


Laatste nieuws