Adelaer: 'Rentemarges dalen! Meer financieringsruimte beschikbaar!'

Vastgoedpartijen die op zoek zijn naar geschikte financieringen hebben vaak geen totaalbeeld over de hedendaagse mogelijkheden. Dit is ook niet zo gek aangezien het ene debt platform na het andere als paddenstoelen uit de grond ontwaakt. Het positieve effect is dat Adelaer signaleert dat de marges dalen. Daan Reekers CCO van financieel adviesbureau Adelaer Financial Architects vertelt in zijn column dat er nog steeds voldoende financieringsruimte beschikbaar is vanuit het buitenland. 

Tot 2008 was er een standaardlijstje van financiers die actief waren op de Nederlandse markt. Dit waren onder andere Rabobank/ FGH, ING, ABNAMRO, SNS PF, Syntrus Achmea en een paar buitenlandse aanbieders. Deze financiers boden allen hetzelfde product, tegen nagenoeg gelijke condities. Vanaf 2009 kent iedereen het verhaal…..

Er is niets mis met Nederlands Vastgoed!
Er is schaarste naar goede beleggingen, en de kwaliteit van Nederlands OG wordt ook gezien door buitenlandse geldverstrekkers.

In 2014 zagen we weer dynamiek in de vastgoedmarkt komen echter de markt zat op slot bij gebrek aan financieringsaanbieders. Hier is Adelaer op ingesprongen en nu na 5,5 jaar is Adelaer de grootse onafhankelijke debt broker van Nederland.  Dit heeft ertoe geleid dat Adelaer een solide bestand heeft opgebouwd met financiers die, naast de Nederlandse banken, ook financieringen in Nederlands willen verstrekken. Zo wordt Adelaer nu als eerste benaderd door nieuwe aanbieders die in Nederland voet aan de grond willen krijgen.

Reekers licht toe: “Terwijl de Nederlandse banken pas in eind 2015 begin 2016 weer op de markt actief werden, maken ze nu alweer een forse terugtrekkende beweging. Veel geluiden van het alleen nog uitzetten van gelden aan bestaande relaties, of al dan niet of wel weten of de deuren in 2021 wel weer opengaan, geeft veel onrust.

Maar er is niets mis met Nederlands vastgoed. Zo zijn de prijzen (buiten residentieel) nu genormaliseerd en zijn de financieringsverzoeken ook op een normaal niveau. Dit wordt nu ook gezien door steeds meer buiteNederlandsandse verstrekkers die graag het Nederlands vastgoed als dekking in de boeken willen.

Wel is bij lagere hoofdsommen de hoogte van rente van buiteNederlandsandse verstrekkers duurder. Dit zal dan ook uitwerking hebben op de toekomstige transacties en hun prijs. Immers als financieringsvoorwaarde worden aangescherpt en marges omhoog gaan zal dit direct een invloed hebben op de waarde van het OG. Adelaer is dan ook van mening dat in de aankomende jaren de Nederlandse banken steeds een lagere leverage gaan financieren  tegen maximale looptijden van 5 – 7 jaar.

Rentemarges dalen
Door de vergroting van het palet van CRE lending platforms en directe debt funds, zien wij nu dat er, bij buitenlandse providers, meer appetite is om hun doelstellingen te behalen. Hierbij begint de marktwerking zijn werk te doen. Immers als er meer aanbieders zijn, heeft dit een positieve invloed op de rentemarge. Reekers:” We worden nu regelmatig benaderd door de providers dat ze bereid zijn om hun marge te verlagen, als de aanvraag binnen hun parameters valt….je merkt gewoon dat de markt op zoek is naar vergroting van hun volume, maar helaas nog wel binnen hun parameters waar men dan mandaat voor heeft….”

Meer mogelijk voor projectontwikkelaars: Mezzanine leningen/ Equity Partners
Gelukkig zien wij ook dat naast senior debt steeds meer buitenlandse Mezzanine en Junior lenders in de Nederlandse markt actief worden;

Wij als Adelaer hebben hier fors in geïnvesteerd; zo heeft Adelaer een vestiging geopend in London. Voor Mezzanine en junior lenders is London is simpelweg “the place to be”. Tevens zijn in er vele Private Equity partijen die in de laatste jaren in Nederlands hebben betreden, wat het palet nog breder heeft gemaakt.  

Equity partners
Mocht het financieringsvraagstuk niet kunnen worden ingevuld met senior of mezzanine leningen, dan heeft Adelaer ook een breed spectrum van Equity providers.

Nederlands vastgoed wordt als een zeer solide investering gezien door velen buiteNederlandsandse investeerders. Reekers vervolgt: “wij hebben equity investeerders in elk volume. Van €1 tot 5 mio en ook voor > €10 mio of zelfs €200 mio aan equity behoefte. Wij leveren zelfs oplossing tot 100% van de equity behoefte met een verdeling van 50% van de winst. Tevens kunnen equity partners invulling geven aan een stuk risicospreiding voor ontwikkelaars. Vaak worden projecten te groot en is de equity partner een manier om risico in te vullen”.

Voordeel debt broker
De meeste van onze klanten hebben reeds bij de vele geldverstrekkers een langdurige samenwerking. Dat is ook niet de reden waarvoor zij gebruik maken van de diensten van Adelaer Financial Architects. De bumper functie, het ontzorgen en de juiste insteek omtrent de financieringsvraagstukken, één aanspreekpunt alsmede de inkoopkracht zijn de meeste redenen dat cliënten voor Adelaer RE kiezen. “Wij besparen de klant fors op de voorwaarden maar ook het uitonderhandelen van algemene voorwaarden en boete bij vervroegde aflossingen en overige convenanten zijn voor onze klanten de doorslaggevende factor. Als wij niet succesvol zijn, betaalt de klant ons niets”.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Daan Reekers van Adelaer Financial Architects & Capital Markets. Hij is bereikbaar op: (+31) 6 55 10 55 67 of per mail daan.reekers@adelaer.nl

 

 

Reacties