'Kapitaalmarkt biedt oplossing voor terugtrekkende banken bij commerciële vastgoedleningen'

De terugtrekkende beweging van de Nederlandse groot banken, is een dagelijkse gang van zaken. Dit wordt ook aangehaald door meerdere collega's als reactie op het artikel van het FD. Dit is echter al jaren het geval maar door de huidige coronapandemie wordt het alleen nog maar duidelijker. In bepaalde sectoren zoals retail en leisure, is de huurder nu simpelweg niet meer in staat om zijn huur te betalen.

21 januari 2021 om 11:54 | 4 min

Adelaer arrangeert voor Residence Havenzicht een ontwikkelfinanciering bij Solid Finance

Financier Solid Finance heeft aan Skypoint Real Estate B.V. een 1e hypothecaire lening verstrekt voor de aankoop van het voormalige Rabobank gebouw te Sas van Gent. Het complex is gelegen aan de Westkade 107 en zal door Skypoint Real Estate B.V. ontwikkeld worden. Het plan is om hier 18 appartementen te realiseren. 

Adelaer: ‘Gebrek aan bouwfinanciering bedreigt bouwprojecten'

Welke impact heeft de coronacrisis op de verkrijgbaarheid van vastgoedfinanciering? Zorgen heeft Maurits van Bouwdijk Bastiaanse, algemeen directeur van Adelaer Financial Architects over de geringe beschikbaarheid van bouwfinanciering. “Er is een mismatch in de markt. Bouwprojecten dreigen daardoor niet te worden gerealiseerd. Of op zijn minst te worden vertraagd.”

12 oktober 2020 om 11:56 | 2 min