Den Haag heeft samen met de woningcorporaties en Haagse huurdersorganisaties de jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt. In deze afspraken leggen gemeente, corporaties en huurders vast wat zij het komende jaar doen op het gebied van de sociale huurvoorraad. Wat is er afgesproken?

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021