Gemeente Den Haag

Woningmarkt

De Mos: 'Haags college laat kansen voor bouw duizenden woningen onbenut'

Haags college wil erfpachtcanon baseren op gemiddelde rente over tien jaar

Den Haag wil tot 2027 zo'n 5 miljoen euro investeren in 'innovatieve woonvormen'

De Mos wil onderzoek naar gemeentelijke vastgoeddienst

Grote woontorens Den Haag bij centraal station krijgen toch toestemming voor realisatie

Woningmarkt

Vorm tekent anterieure overeenkomst met gemeente over herontwikkeling SoZa Den Haag

Wethouder Balster (Den Haag) wil steunpakket voor woningcorporaties

Markt en gemeente ondertekenen Doorbouwverbond Den Haag

Leger des Heils realiseert 31 nieuwe appartementen voor beschermd wonen

Den Haag past vergunningseis Wet goed verhuurderschap niet overal toe vanwege capaciteitstekort

Gemeente investeert 3 miljoen euro in ontwikkeling Koningin Julianaplein in Den Haag

ANWB-locatie Wassenaar maakt plaats voor maximaal 425 woningen

Bouw van 396 woningen op Koningin Julianaplein in Den Haag toch wel mogelijk

Plannen Central Innovation District tot half januari tentoongesteld in stadhuis Den Haag