Het kabinet heeft net verschillende maatregelen bekend gemaakt die de stikstofimpasse moeten doorbreken. Wat zijn de precieze plannen?

Op een persconferentie hebben premier Rutte en de ministers Schouten (Landbouw en Natuur), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) een aantal concrete maatregelen bekend gemaakt. Zoals:

  • De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag naar 100 kilometer per uur. Tussen 19.00 en 06.00 uur mag er wel 120 of 130 worden gereden op plaatsen waar dat nu al mag. Met deze maatregel ontstaat volgens het kabinet ruimte om vrijwel de gehele woningbouw en infraprojecten veilig te stellen. 
  • Er komt een noodwet om ervoor te zorgen dat veiligheidsprojecten als dijkversterking en kustbescherming kunnen worden doorgezet.
  • De samenstelling van veevoer wordt aangepast om de uitstoot van ammoniak door de veehouderij terug te dringen. 
  • Er komt een regeling voor boeren die willen stoppen; voor de sanering van het aantal varkenshouderijen wordt extra geld uitgetrokken. Zo wordt de geplande €60 miljoen verhoogd naar €180 miljoen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in kringlooplandbouw.
  • Er wordt €250 miljoen uitgetrokken voor natuurherstel en er wordt gekeken naar naar herschikking van de Natura2000-gebieden. 

Volgens minister Van Veldhoven kan het kabinet met de voorgestelde maatregelen volgend jaar zijn doel halen om 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Dit noodpakket is een voorlopige maatregel om banenverlies tegen te gaan, zei Rutte tijdens de persconferentie. 

Beeldmateriaal: Sisyfus

Reacties
Dossier Stikstof & PFAS
'Spoedwet aanpak stikstof een eerste stap die erg laat komt'

'Spoedwet aanpak stikstof een eerste stap die erg laat komt'

De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die ervoor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten op korte termijn weer vlotgetrokken worden. De Raad van State benoemde al eerder veel juridische pijnpunten in de wet, maar volgens brancheorganisaties gaat de wet nog niet ver genoeg. 

Woningbouwsector gematigd positief over stikstofpakket

De woningontwikkelaars reageren niet onverdeeld positief op de aangekondigde stikstofmaatregelen. Ze zijn verheugd dat de woningbouw voorrang krijgt, maar ze zijn ontevreden dat nog steeds niet duidelijk is hoe een en ander vorm wordt gegeven en vanaf wanneer vergunningen weer verleend gaan worden.

14 november 2019 om 10:05 | 3 min
Bouwers overwegen miljardenclaim bij kabinet neer te leggen

Bouwers overwegen miljardenclaim bij kabinet neer te leggen

Door het getalm van het kabinet rond de PFAS-crisis - het niet verplaatsen van grond wegens giftige stoffen - zien bouwers geen andere uitweg dan het neerleggen van een miljardenclaim bij het kabinet. De claim is gebaseerd van €100 per verloren man- en machineuur vanaf 1 oktober.

14 november 2019 om 09:13 | 2 min

Lees onze special over Energietransitie