Kabinet presenteert nieuwe maatregelen stikstof

Het kabinet heeft net verschillende maatregelen bekend gemaakt die de stikstofimpasse moeten doorbreken. Wat zijn de precieze plannen?

Op een persconferentie hebben premier Rutte en de ministers Schouten (Landbouw en Natuur), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) een aantal concrete maatregelen bekend gemaakt. Zoals:

  • De maximumsnelheid op snelwegen gaat overdag naar 100 kilometer per uur. Tussen 19.00 en 06.00 uur mag er wel 120 of 130 worden gereden op plaatsen waar dat nu al mag. Met deze maatregel ontstaat volgens het kabinet ruimte om vrijwel de gehele woningbouw en infraprojecten veilig te stellen. 
  • Er komt een noodwet om ervoor te zorgen dat veiligheidsprojecten als dijkversterking en kustbescherming kunnen worden doorgezet.
  • De samenstelling van veevoer wordt aangepast om de uitstoot van ammoniak door de veehouderij terug te dringen. 
  • Er komt een regeling voor boeren die willen stoppen; voor de sanering van het aantal varkenshouderijen wordt extra geld uitgetrokken. Zo wordt de geplande €60 miljoen verhoogd naar €180 miljoen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in kringlooplandbouw.
  • Er wordt €250 miljoen uitgetrokken voor natuurherstel en er wordt gekeken naar naar herschikking van de Natura2000-gebieden. 

Volgens minister Van Veldhoven kan het kabinet met de voorgestelde maatregelen volgend jaar zijn doel halen om 75.000 nieuwe woningen te bouwen. Dit noodpakket is een voorlopige maatregel om banenverlies tegen te gaan, zei Rutte tijdens de persconferentie. 

Beeldmateriaal: Sisyfus

Reacties
Dossier Stikstof & PFAS

Remkes: 'Geen andere sector die zo hard geraakt is als de bouwsector' + reactie NEPROM

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, geleid door oud-minister Remkes, heeft net haar eindrapport gepresenteerd. Vastgoedjournaal haalt de krenten uit de pap: wat voor adviezen zijn gegeven voor de bouw- en vastgoedsector? UPDATE: VJ sprak met Jan Fokkema van NEPROM over de adviezen. 

Commissie-Remkes presenteert eindrapport over aanpak stikstof

In perscentrum Nieuwspoort in Den Haag presenteert het Adviescollege Stikstofproblematiek, geleid door oud-minister Remkes, vandaag haar eindrapport. Hierin staan het advies met langetermijn maatregelen om de stikstofproblematiek in Nederland aan te pakken. Wat voor impact gaat dit hebben op de bouw- en vastgoedsector? 

EIB: Orderportefeuilles bouw toegenomen

In november is de werkvoorraad in de bouw ten opzichte van de maand ervoor flink gestegen met drie tiende maand naar 9,7 maanden werk. Toch blijft de PFAS en stikstofproblematiek zorgen voor stagnatie, evenals het uiblijven van orders. Dit meldt de EIB in hun nieuwste maandelijkse overzicht. 

29 januari 2020 om 10:03 | 2 min

EIB: Groei bouwsector valt stil in komende twee jaar

Ondanks de robuuste groei van 4% in de bouw afgelopen jaar, valt de groei van de bouw in 2020 en 2021 stil. Vooral de nieuwbouw van woningen en infraprojecten worden zwaar getroffen als gevolg van de stikstofproblematiek, blijkt uit de nieuwste prognose van EIB. Echter vanaf 2022 kan de bouw weer een sterke groei tegemoet zien.

22 januari 2020 om 12:00 | 5 min

Stikstofcrisis belemmert bouw kazerneterrein Ede

De stikstofcrisis is de oorzaak dat de helft van de bouwplannen in de gemeente Ede momenteel niet door kunnen gaan. Met de vergunning die er nu ligt mag niet overal op het voormalig kazerne terrein in Ede worden gebouwd. Wat zijn de consequenties voor de woningbouw en het  World Food Center Experience?

20 januari 2020 om 16:34 | 2 min

Lees onze special over Rotterdam Special