Provincie doet eerste stikstofaankoop, meer ruimte voor woningbouw?

Door de aankoop van gronden bij een melkveehouderij en driekwart van de bijbehorende stikstofvergunning in Burgerbrug, haalt de provincie Noord-Holland een deel stikstofneerslag weg bij de Schoorlse Duinen. In potentie kan de provincie deze ruimte vergeven voor nieuwe vergunningen zoals het bouwen van woningen. Echter het regionale registratiesysteem hiervoor moet nog gerealiseerd worden. 

14 juli 2020 om 10:37 | 2 min

Q&A Omgevingswet: 'Omgevingswet sleutel tot uitvoering stikstofadviezen'

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Pim Oremans en Tine Leemans-van Koten de vraag: wat betekent het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (de commissie Remkes) voor de Omgevingswet?

18 juni 2020 om 11:02 | 5 min