Ook bedrijventerrein Tiel getroffen door Stikstofbesluit Raad van State

Opnieuw is een bestemmingsplan van tafel geveegd vanwege de stikstofuitspraak door de Raad van State. Dit keer gaat het om de uitbreiding van het bedrijventerrein Medel in Tiel.

Het bestemmingsplan "Kanaalzone-Medel Afronding", dat stamt uit 2017, voorziet in een uitbreiding van het bedrijventerrein Medel, dat aan de noordoostzijde van Tiel ligt. Het plangebied is ongeveer 90 hectare groot.

Behalve uitbreiding, maakt het bestemmingsplan ook de ontsluiting van het bedrijventerrein mogelijk. Het plan zal, vanwege verkeersbewegingen van en naar het bedrijventerrein, echter leiden tot een toename van de stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 

Het project voor de uitbreiding van het industrieterrein Medel is in het PAS aangewezen als een zogeheten prioritair project. Een prioritair project is een project van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang, waarvoor op grond van de PAS vooraf de benodigde ontwikkelingsruimte is gereserveerd. Ondanks deze status is het bestemmingsplan alsnog vernietigd door de Raad van State.

Prioritaire status
VJ sprak met een woordvoerder van de Raad van State over de uitspraak. "Ook al heeft het project een prioritaire status gekregen, ook hiervoor geldt dat het project goed onderbouwd moet worden met een onderzoek dat uitwijst dat de stikstofdepositie niet toeneemt. In beide onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de uitbreiding van Medel zijn gebaseerd op de PAS (Programma Aanpak Stikstof) waar nu een streep door is gezet. De resultaten van die onderzoeken konden niet aantonen dat de stikstofdepositie gelijk werd gedisconteerd. Er mag niet meer voorgesorteerd worden op maatregelen die in de toekomst worden genomen, maar het moet vooraf al duidelijk zijn." 

Bezwaren
Tegen het bestemmingsplan zijn vereniging Gelderse Natuur- en Milieufederatie en vereniging 'Waardevol Tiel, werkgroep voor de cultuurhistorie en de leefomgeving' en een aantal omwonenden in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De bezwaarmakers hebben bezwaren aan gevoerd over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de gevolgen van stikstofneerslag op natuurgebieden in de omgeving. Hier in de Raad van State vandaag dus in mee gegaan.

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over de houdbaarheid van het PAS. In afwachting van die uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een groot aantal rechtszaken aangehouden, waaronder deze zaak over het bedrijventerrein in Tiel. Volg voor de meest recente uitspraken het stikstofdossier op Vastgoedjournaal!

Reacties
Dossier Stikstof & PFAS
Europees verbod op PFAS in de maak

Europees verbod op PFAS in de maak

Het voorstel van Nederland voor een Europees verbod op PFAS kan op ruime steun rekenen in de Milieuraad in Brussel. Minister van Veldhoven (Milieu) is kartrekker van het zogenoemde restrictievoorstel waarbij PFAS in alle niet-essentiële toepassingen wordt verboden. Wanneer kunnen we het verbod verwachten? 

20 december 2019 om 12:07 | 3 min

'Spoedwet aanpak stikstof een eerste stap die erg laat komt'

De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die ervoor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten op korte termijn weer vlotgetrokken worden. De Raad van State benoemde al eerder veel juridische pijnpunten in de wet, maar volgens brancheorganisaties gaat de wet nog niet ver genoeg. 

Lees onze special over Vastgoedadviseurs over hun stad