Breaking news: Rem op drie grote ontwikkelingen vanwege stikstofuitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vandaag drie bestemmingsplannen van de gemeente Boxtel, Roermond en Wageningen nagenoeg volledig vernietigd. Aanleiding voor deze uitspraken is dat de gemeenten in de bestemmingsplannen gebruik hebben gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Maar het PAS kan door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 29 mei 2019 niet langer als toestemmingsbasis worden gebruikt om allerlei ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat hier om drie bestemmingsplannen waarin door bezwaarmakers de gevolgen van de stikstofneerslag voor natuurgebieden in de omgeving ter discussie was gesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak had deze zaken eerder aangehouden, in afwachting van de zogenoemde PAS-uitspraak van 29 mei 2019.

VJ heeft een dossier over het stikstofbesluit geopend. Klik hier om alle artikelen over dit onderwerp te lezen. 

Boxtel
In de gemeente Boxtel gaat het om het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 2017’. Dat bestemmingsplan moest een nieuwe verbinding mogelijk maken van het bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg. De gemeente wilde hiermee de leefbaarheid en verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de omgeving verbeteren. Lees hier de gehele uitspraak. 

Roermond
In de gemeente Roermond ontvalt als gevolg van de uitspraak vandaag de basis aan de bouw van zo’n 470 nieuwe woningen uit het bestemmingsplan ‘Melickerveld’. Het bestemmingsplan voor de drie bestaande woningen in dit gebied wordt niet vernietigd. Die woningen ondervinden geen gevolgen van de uitspraak. Lees hier de gehele uitspraak. 

Wageningen
Ten slotte kan ook de ontwikkeling van het Future Center Wageningen in het stadion Wageningse Berg voorlopig geen doorgang vinden vanwege de PAS-problematiek. Het gelijknamige bestemmingsplan maakte in het stadion een kennis-, innovatie-, informatie- en trainingscentrum mogelijk op het gebied van voeding, beweging en gezondheid. Lees hier de gehele uitspraak. 

Vereenvoudigd
Onder verwijzing naar de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak deze zaken, zoals dat heet, vereenvoudigd afgedaan. Dat wil zeggen dat er geen rechtszittingen in deze zaken zijn gehouden. 

In afwachting van de uitspraken van 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak veel zaken moeten aanhouden. Het gaat dan om zo'n 180 zaken waarin bezwaarmakers het PAS ter discussie hebben gesteld en waarin geen uitspraak kon worden gedaan tot de Afdeling bestuursrechtspraak uitsluitsel over het PAS zou geven.

In het overgrote deel van die zaken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak ondertussen al uitspraak gedaan. Het gaat dan om zaken over natuurvergunningen voor (uitbreidingen van) veehouderijen of over zaken rond het weiden van vee en het bemesten van percelen. De rest van de zaken zijn vooral bestemmingsplannen, tracébesluiten en (omgevings)vergunningen voor bijvoorbeeld snelwegen of bedrijventerreinen. Daarin zal de komende maanden uitspraak worden gedaan.

Reacties
Dossier Stikstof
VJ Commentaar: 'Alleen nu handelen kan een bouwcrisis voorkomen'

VJ Commentaar: 'Alleen nu handelen kan een bouwcrisis voorkomen'

Het belang van een snelle oplossing voor de stikstofproblematiek die de bouw- en vastgoedsector nu al maanden in zijn greep houdt lijkt nog niet te zijn doorgedrongen in Den Haag. Dat bleek maar weer eens bij de bijeenkomst met staatssecretaris Knops, vindt VJ journalist Kimberly Camu. Realiseert het kabinet niet dat alleen snel handelen een enorme bouwcrisis kan voorkomen? 

18 oktober 2019 om 11:06 | 4 min
Eerste maatregelen kabinet stikstof bekend

Eerste maatregelen kabinet stikstof bekend

Het kabinet heeft de eerste maatregelen aangekondigd: extra financiële middelen, overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

4 oktober 2019 om 16:15 | 3 min

Lees onze special over Vastgoedfinanciering