Vastgoedfinancieringen: zo blijft uw investering rendabel

Vastgoedinvesteringen worden steeds populairder en de vraag naar financieringen blijft groeien. Toch staat het nettorendement voor vastgoedinvesteerders onder druk. Zo worden banken steeds terughoudender. Hoe kunnen investeerders ervoor zorgen dat hun investering rendabel blijft? HUURGARANT.com licht in dit artikel haar visie toe.

Banken verstrekken minder vastgoedfinancieringen. Dit terwijl investeringen in vastgoed juist toenemen, de vraag naar financieringen hierdoor blijft stijgen en de markt – zeker buiten de Randstad – nog lang niet aan zijn top zit.

Regelgeving
Vastgoedinvesteerders komen dus steeds moeilijker aan financiering. Dit heeft onder andere te maken met de strengere regelgeving voor banken inzake kapitaalbuffers. Na de bankencrisis in 2008 is deze regelgeving aangescherpt, om herhaling van een dergelijke crisis te voorkomen.

In veel gevallen wordt, om financieringen alsnog mogelijk te maken, gevraagd om een grotere inbreng aan eigen kapitaal of de bank rekent hogere rentes. Dit verhoogt het risico van dergelijke investeringen. Hierdoor wijken investeerders steeds vaker uit naar alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding en fondsen. Maar ook deze vormen van financiering kennen hun eigen risico’s, in bijvoorbeeld tijd, aanvullende voorwaarden en flexibiliteit.

Focus
Door het grotere risico op de financiering, komt de focus steeds meer te liggen op het veiligstellen van het behalen van het beoogde rendement. Het wordt des te belangrijker om een geschikte vorm van financiering te vinden en vervolgens te investeren in de juiste panden.

Daarnaast wordt het beheren van het vastgoed steeds belangrijker. Een uitbreiding van de vastgoedportefeuille betekent in veel gevallen dat er meer onderhoudscapaciteit nodig is en het beheer complexer wordt. Dit kost veel tijd en geld. Mede door deze factoren komt het nettorendement van vastgoedinvesteerders verder onder druk te staan.

Om het rendement zeker te stellen is het belangrijk de kosten en risico’s te beperken. Wanneer er een passende financiering wordt toegepast, in het juiste vastgoed geïnvesteerd wordt en het beheer optimaal geregeld is, dan kunnen de risico’s beperkt worden.

Advies
HUURGARANT.com kan investeerders begeleiden in het vinden van de juiste en passende financiering, advies geven in het beleggen in vastgoed en tevens uw persoonlijke makelaar zijn binnen uw vastgoedportefeuille. Doordat HUURGARANT.com uw huurder en beheerder in één is, wordt het risico op afname van uw rendement beperkt en worden uw inkomsten gegarandeerd. HUURGARANT.com neemt het financiële en technische beheer kosteloos van u over, zodat de te maken onderhoudskosten volledig gecontroleerd blijven.

Bent u ook geïnteresseerd in vrijblijvend advies van HUURGARANT.com? Ga dan naar www.huurgarant.com of neem contact op via 010-2617023

Reacties