IVBN: 'Voorstel GroenLinks brengt woningmarkt enorme schade toe'

Het voorstel van GroenLinks om het puntensysteem dat nu in de sociale huursector wordt toegepast uit te breiden naar de vrije sector brengt de woningmarkt enorme schade toe. Dat zegt Frank van Blokland, directeur van IVBN. "Regulering is niet de oplossing", zegt Van Blokland.

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zet ook GroenLinks zich af tegen 'huizenverhuur als verdienmodel tegen speculanten'. "Met de strijdkreet 'minder markt op de woningmarkt' doet GroenLinks echter geen recht aan institutionele woningbeleggers die constructief bijdragen aan een solide en lange termijn oplossing voor de schaarste op de woningmarkt", stelt Van Blokland. "Dat doen IVBN-leden met forse nieuwbouw en investeringen in bestaande huurwoningen."

Begin maart heeft IVBN in een nieuw visiestuk opnieuw een forse waarschuwing gedaan over de gevolgen voor de woningmarkt wanneer het vrije huursegment wordt gereguleerd.

Schaarste aanpakken
IVBN pleit voor een lange termijn beleid om door nieuwbouw de schaarste aan te pakken door kwantitatief én kwalitatief te bouwen. "Eerder deze maand gaven IVBN-leden in het FD opnieuw de boodschap af dat de nieuwbouw in Amsterdam gaat stokken. Dit is een belangrijk signaal dat ook de landelijke politiek moét oppakken", vindt hij.

Op 13 maart vindt er een dertigledendebat plaats over het opkopen van huizen door particuliere beleggers. "Gelukkig maakt minister Ollongren duidelijk onderscheid tussen typen beleggers en stelt zij dat institutionele beleggers nodig zijn om de woningmarkt aan te jagen."

Reacties

Lees onze special over Vastgoedadviseurs over hun stad