Vastgoed Belang en IVBN: 'Maatwerk blijft uitgangspunt'

Gisteren is er gevolg gegeven aan de afspraken van het Steunakkoord voor de retailsector van afgelopen april. Detailhandel Nederland gaf aan ‘zeer tevreden’ te zijn, nu reageren brancheorganisaties Vastgoed Belang en IVBN. “Er zijn geen generieke maatregelen genomen, maatwerk tussen verhuurder en huurder blijft het uitgangspunt.”

4 juni 2020 om 10:03 | 3 min

Patrick Ruwiel neemt plaats in bestuur IVBN

Met ingang van 1 april j.l. is Patrick Ruwiel benoemd in het bestuur van IVBN. Hij is sinds januari 2019 Director Dutch Real Estate van MN. Hij neemt binnen het bestuur de portefeuille van Guido Verhoef (PGGM) over met de werkgroep Strategie, Research en Data. Verhoef had de maximale zittingstermijnen bereikt.

2 juni 2020 om 10:10 | 1 min