‘Gemeenten moeten ontwikkelopgaven niet dichttimmeren’

VJ sprak met Marcel Loosen van ABC Vastgoed. die onlangs het Hembrugterrein heeft aangekocht. Hoe maak je van een voormalig militair terrein een woonwijk waar gewerkt en geleefd wordt? “De menselijke maat en niet de spreadsheets zijn belangrijk bij projectontwikkeling.”

Reacties
Dossier Projectontwikkeling

Belangrijk voor projectontwikkelaars: Geldt bevolkingskrimp als 'onvoorziene omstandigheid'?

Projectontwikkelaar X maakt afspraken met gemeente Y over de bouw van woonwijken, in verschillende fases, over een aantal jaren. Zulke overeenkomsten bevatten een bepaling voor ‘onvoorziene omstandigheden’, op grond waarvan een contract soms kan worden opengebroken. Jaco van den Brink (BVD Advocaten) bespreekt hierover een interessante casus.

5 december 2017 om 11:58 | 2 min