'Beleggingsvolume zorgvastgoed breekt records in 2018'

De interesse van beleggers voor zorgvastgoed zal dit jaar weer verder toenemen, verwacht CBRE. Naast investeringen in seniorenhuisvesting, is ook het aantal beleggingen in gezondheidscentra het afgelopen jaar snel gestegen.

Nederland telt momenteel ruim 440 gezondheidscentra, waarvan er in 2017 ruim 30 werden verkocht aan beleggers. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit het halfjaarlijkse onderzoeksrapport 'Trends Nederlands Zorgvastgoed' van CBRE Healthcare.

Opnieuw record
De commerciële zorgvastgoedsector noteerde in 2017 een record beleggingsvolume van €630 miljoen. (In dit beleggingsvolume zijn de aankopen van vastgoed door woningcorporaties niet meegenomen.) Uit het rapport blijkt dat beleggers vorig jaar het meest geïnvesteerd hebben in extramurale seniorenhuisvesting (circa €200 miljoen) en particuliere woonzorg (circa €195 miljoen). Ook de beleggingsvolumes van de segmenten intramuraal en gezondheidscentra zijn het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Het gemiddelde volume per transactie bedroeg circa €5,6 miljoen. CBRE verwacht dat het beleggingsvolume voor zorgvastgoed in 2018 opnieuw het record zal verbreken.

Woningcorporaties en instellingen gaan verkopen
“Circa 30% van de gezondheidscentra in Nederland is eigendom van woningcorporaties en instellingen,'' vertelt Jeroen Hermus, Director Healthcare. ''We verwachten dat deze de komende jaren een groot gedeelte van hun gezondheidscentra gaan verkopen. Het in eigendom behouden, leidt voor deze organisaties tot kapitaalbeslag en draagt niet of onvoldoende bij aan het uitvoeren van hun kerntaken. Dit gedeelte van de gezondheidscentra in Nederland zal grotendeels in handen komen van institutionele beleggers, vastgoedfondsen en particuliere beleggers.''

Ook Capital Value kwam tot de conclusie dat het record van 2017 dit jaar verbroken zal worden. Volgens hen geven Nederlandse en internationale beleggers aan gezamenlijk meer dan €1,5 miljard beschikbaar te hebben om te investeren in dit segment in 2018. 


Download hier het rapport 'Trends Nederlands Zorgvastgoed'.

Foto: Created by Jannoon028 - Freepik.com.
 

Reacties