INTERVIEW: 'We moeten het gat tussen zelfstandig wonen en verpleeghuis dichten'

Met circa 30.000 zelfstandige wooneenheden en 13.000 wooneenheden in circa 160 zorgcomplexen is Woonzorg Nederland de grootste in senioren gespecialiseerde woningcorporatie in Nederland. Ze staat voor de uitdagende taak om ook in de toekomst de in omvang snel toenemende doelgroep senioren te huisvesten. Een interview met Cees van Boven, bestuurder van Woonzorg Nederland door Marinus Dijkman van Stijlvol Ouder.

Samen met Arnold Pureveen (CFO) vormt Cees van Boven (CEO) sedert augustus 2016 het collegiaal bestuur van Woonzorg Nederland. “Als grootste landelijke speler moeten we toonaangevend zijn en vooroplopen op ontwikkelingen”, stelt Cees van Boven. “Woonzorg Nederland is in de helft van alle gemeenten in Nederland actief. We hebben circa tien procent van het zorgvastgoed in Nederland in bezit en verhuren aan eenderde van de zorgorganisaties. Daarmee zijn we een betekenisvolle speler in Nederland. Dat brengt ook een maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid met zich mee. Die willen we waarmaken.”

'Er gaapt een groot gat'
Een op de drie woningen in Nederland is in het bezit van woningcorporaties, van de 7,5 miljoen zijn dat 2,6 miljoen woningen. “Aan de ontwikkelingen van de steden na de tweede wereldoorlog hebben woningcorporaties een forse bijdrage geleverd. Dan gaat het niet alleen om de stenen, maar ook om de maatschappelijke rol die ze spelen tot de mensen die er wonen”, aldus Van Boven die overigens over het huidige beleid voor wonen voor senioren een mening heeft die behoorlijk afwijkt van het kabinetsbeleid en het algemene denken in Nederland.

“Er gaapt een groot gat tussen het moment dat iemand nog zelfstandig volledig in regie thuis woont en het moment dat deze persoon naar een verpleeghuis moet. Voorheen verbleven mensen daar drie jaar, nu is dat nog maar zes tot negen maanden. Dat gat is te groot. Het is overduidelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, maar dat is niet noodzakelijkwijs in het huis waar ze zijn opgegroeid of met hun kinderen hebben gewoond. Maar ze willen wel heel graag ‘samen zelfstandig wonen’. Die behoefte in termen van veiligheid, gemeenschappelijkheid en hulp bij kleine klussen is veel groter dan ik in eerste instantie gerealiseerd heb. We moeten ook meer weten, experimenteren en investeren in de relatie tussen woonvormen, welzijn en gezondheid", vindt hij. 

Alle kanten in het vastgoed
Van Boven heeft in zijn carrière het vastgoedvak van vrijwel alle kanten gezien. Hij deed onder meer publieke ervaring op als hoofd Financiën bij de gemeente Den Haag (9 jaar) en als plaatsvervangend Directeur-generaal bij het Ministerie van Volkshuisvesting (4 jaar). Private ervaring als senioradviseur bij Berenschot, nu PWC (3 jaar), als Voorzitter Directie Nederland bij projectontwikkelaar MAB (6 jaar) en als directeur-bestuurder van wooncorporatie Parteon in Zaanstad (4jaar) en nu dan als Bestuurder Woonzorg Nederland.

Praat liever over 'senior living'
Over verzorgingshuizen, bejaardenhuizen of aanleunwoningen wil van Boven het niet meer hebben. “Praat liever over senior living of stadsveteranen, dat klinkt al anders.” Intussen transformeert Woonzorg in rap tempo de vrijkomende gebouwen in haar bezit daar waar mogelijk naar zelfstandige wooneenheden. “Van de portefeuille van 200 complexen in ons bezit zijn we er met 50 tot 75 bezig. Ik denk dat we gemiddeld vijftien complexen per jaar doen”, schat Van Boven.

In bijna alle vernieuwde complexen wordt een plek voor ontmoeting gerealiseerd. “Niet die oubollige bingoruimte met sjoelbak, maar een fraaie ruimte waar goede koffie geschonken wordt en waar mensen samen dingen ondernemen. Een plek die vaak ook functioneert als huiskamer voor de buurt, zoals de coffee company. Bovendien is in vrijwel al die complexen een bewonersconsulent beschikbaar.

“Dat is niet iemand die er altijd is, maar is wel het gezicht van Woonzorg Nederland voor de bewoners,” aldus Van Boven, “bewoners kunnen er terecht met vragen. De bewonersconsulent houdt een oogje in het zeil, let op signalen van eenzaamheid en brengt bewoners waar nodig in contact met zorg- en dienstverlening."

Zorg wordt dienst
“Ik geloof ook niet dat we het gat dat ik beschreef tussen ‘in regie zijn en het verpleeghuis’ gaan dichten met digitalisering of robotica en dergelijke.”, zegt Van Boven die reëel genoeg is om te stellen dat Woonzorg Nederland ook niet alles alleen kan oplossen.

Hij maakt onderscheid tussen verschillende groepen. “Op het moment dat je wat te besteden hebt en hoger opgeleid zit je meestal ook goed in een sociaal netwerk. Dan kun je tot op heel hoge leeftijd veel dingen zelf regelen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Voor de groep, die wat minder goed alles zelf kan regelen nemen wij onze verantwoordelijkheid. Daarin spelen diensten een grote rol. Wij noemen nu nog heel veel dingen zorg, maar dat zullen we straks diensten noemen. Die dienstenmaatschappij zal zich verder ontwikkelen en er zullen nieuwe toetreders ontstaan.”
 

Marinus Dijkman is medeoprichter Stijlvol Ouder. Hij is bereikbaar op 070 260 1200 of 06 2180 2939 en mdijkman@stijlvolouder.nl

Bezoektip congres 21 september 2017: "Toekomstbestendig wonen voor senioren".
Organisatie: Stijlvol Ouder in samenwerking met VastgoedJournaal.

Lokatie: Congrescentrum Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht.

Sprekers zijn ondermeer: Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Cees van Boven (Bestuurder Woonzorg Nederland), Menno van der Horst (Directeur MVGM), Henri Soepenberg (Directeur ZorgID), Daan Tettero (Concept Ontwikkelaar Zorgvastgoed, Syntrus Achmea Real Estate & Finance), Ruud Stemerdink (Ontwikkelaar/exploitant Hotelwonen), Tromp Bakker (MCF Management Consultancy Finance).

Extra congres
“Wonen voor senioren en innovatie” op 12 december 2017. Vanwege de grote belangstelling voor het congres: “Toekomstbestendig wonen voor senioren” hebben Stijlvol Ouder en VastgoedJournaal besloten op 12 december 2017 een extra congres te organiseren met als invalshoek ‘Innovatie op het gebied van wonen & Senioren’. Nadere informatie volgt.

E-boek
Het e-boek “Senior & Wonen” zal aan het eind van dit jaar in een online distributie van circa 50.000 verschijnen. In dit boek (dat ook in druk verschijnt) wordt de hele journey van de senior uitgelicht. Van independent living, tot assisted living tot zware zorg in een extramurale zorginstelling. In een zorginstelling kom je echter niet zomaar, alles is erop gericht om senioren langer thuis te laten wonen. Daar gaat het grootste deel van dit boek ook over. Wat weten we van hun kansen op de woningmarkt.......etc, etc… En wat doet de markt... en waar…?

Lees ook dit artikel: 'wat is een toekomstbestendige woning?'

Reacties

Lees onze special over Rotterdam Special