21 sep 12:00 uur

Senior & Wonen: Toekomstbestendig wonen voor senioren

Congrescentrum Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Wat kunt u verwachten?

Op het congres Toekomstbestendig wonen voor senioren staat naast zorgvastgoed vooral ook de tachtig procent van de senioren die niet naar een zorginstelling gaan, maar ‘Zelfstandig thuis blijven wonen’ centraal. Wat weten we van hun kansen op de woningmarkt? Welke geschikte woningen worden er voor hen, waar en in welke prijsklassen ontwikkeld? Welke obstakels en regels zijn er? Hoe wordt dit vastgoed gefinancierd? Zijn er woningen voor senioren herkenbaar en betaalbaar? Hoe is de zorg geregeld als die eventueel nodig is? Welke rol speelt big data in het ontwikkelingsproces?

Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met Stijlvol Ouder.

Locatie

Congrescentrum Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht

Hoofdprogramma en sprekers

12:00 Inlooplunch

13:00 Openingswoord door dagvoorzitter Michiel Wentges, Sectormanager Zorg, BBN

 

 

 

Deel 1: ‘Hoe gaat de markt er uitzien. Welke valkuilen zijn er? 

 

13:10 Floris van Alkemade, architect, lector en Rijksbouwmeester

‘Who cares. Goed oud worden in de wijk’.

 • Als Rijksbouwmeester bewaakt en bevordert Van Alkemade de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten en adviseert hij bij de afstoot en herontwikkeling van Rijksvastgoed.
 • De visie van Floris van Alkemade op seniorenhuisvesting.
 • Het is zijn ambitie om met ontwerp- en verbeeldingskracht innovatie te tonen binnen en buiten de wereld van het Rijksvastgoed. Door middel van het uitschrijven van prijsvragen verbindt hij ontwerpers aan thema’s die ingrijpende maatschappelijke veranderingen beschrijven.

13:20 Menno van der Horst, Directeur MVGM

Big Data en voorspellende analyse met visie op seniorenhuisvesting

 • De omslag van pure registratie/vastleggen naar data-analyse levert zowel aan de beheer- als opdrachtgeverkant meer efficiency.
 • Door koppeling vanuit de vastgoedbeheer applicatie met openbare bronnen en aangekochte datastromen ontstaan nieuwe inzichten.
 • Door trends uit het verleden en de status van vandaag te combineren kunnen we ook trends in de toekomst voorspellen.

 

13:30 Cees van Boven, Bestuurder Woonzorg Nederland

 • Vragen voor de toekomst zijn: Hoe gaat de markt er uitzien? Welke valkuilen zijn er? De oudere van nu wil zelf bepalen hoe hij of zij oud wordt en in welke woonvorm.
 • Veranderende woonwensen, vragen om nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve woonconcepten die uitgaan van de vraag van de klant.
 • Woonzorg Nederland wil samen met samenwerkingspartners de seniorenhuisvesting in Nederland op een hoger plan brengen en heeft de ambitie om toonaangevend te zijn.

13:40 Paneldiscussie met Floris Alkemade, Menno van der Horst en Cees van Boven onder leiding van Michiel Wentges
 

14:40 Pauze


Deel 2: Casussen, financiering en realisatie van vastgoed

15:10 Henri Soepenberg, Directeur ZorgID (Volker Wessels Groep)

 • Nieuwe vormen van samenwerking met de belegger bij het ontwikkelen van zorgvastgoed (Praktijk cases)
 • Levenskwaliteit als uitgangspunt voor ontwikkelen toekomstbestendig zorgvastgoed.

 

 

 

15:20 Daan Tettero, Concept Ontwikkelaar Zorgvastgoed, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

 • Als wonen overheerst is het geen zorgvastgoed meer.
 • Beleggen in (zorg)vastgoed moet aansluiten op demografische ontwikkelingen.
 • Zorginstellingen en beleggers moeten elkaars business case en drijfveren begrijpen en respecteren. Dit vereist kennis aan beide kanten.


15:30 Ruud Stemerdink, Ontwikkelaar/exploitant Hotelwonen

 • Wie - zijn de senioren - profielschets  
 • Wat zijn de behoeften? 
 • Waarin wordt voorzien, waarin wordt niet voorzien
 • Wat voor woonproducten en waar?

 

 

15:40 Tromp Bakker, MCF Management Consultancy Finance

 • De maatschappelijke relevantie van goed wonen (met eventuele zorg) voor senioren is evident.
 • Als voorbeeld: In de Leyhoeve leef je je leven zoals je het altijd hebt gewild. Meer dan 400 bewoners (55+) kunnen hier heerlijk genieten of ondersteuning krijgen. Naast de 100+ medewerkers zijn elke dag zeker 150 mensen op bezoek in ons mooie restaurant, de brasserie, in het bruin café en bij het winkeltje of de kinderopvang.
 • Welke lessen kunnen wij leren van dit concept?

15:50 Paneldiscussie met Henri Soepenberg, Daan Tettero, Ruud Stemerdink en Tromp Bakker onder leiding van Michiel Wentges

16:30 Netwerkborrel


Aanmelden?
Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl o.v.v. ''Toekomstbestendig wonen voor senioren''. Vergeet niet uw contactgevens te vermelden. De kosten voor deze dag bedragen 295 euro excl. BTW. 

 

Aanmelden

Hierbij meld ik mij aan voor:

Senior & Wonen: Toekomstbestendig wonen voor senioren op 21-09-17:

Aanmelden Stuur ons een e-mail Bel: 023-743 49 09

Voorlopige deelnemerslijst

Anders Financieren
Art of Living By Marquiette
BBN
Cedrah
HEVO B.V.
Hotelwonen
Kenniscentrum 60plus
Lamberink Woningmakelaars
MCF
MVGM
Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Univacance B.V.
Woonzorg Nederland
ZorgID