Column: Belastingbesparing voor zorginstellingen

De transitie in de zorg leidt tot nieuwe kansen voor zorginstellingen om betaalde energiebelasting terug te vorderen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, komt een zorginstelling in aanmerking voor deze teruggaveregeling.

Voor 1 januari 2015 werden instellingen, die voor meer dan 30% werden gefinancierd uit de AWBZ of de Zorgverzekeringswet (Zvw), uitgesloten van de teruggave van energiebelasting. Dit werd getoetst door de Belastingdienst.

Zoals bekend is per 1 januari 2015 de AWBZ afgeschaft en zijn deze activiteiten overgeheveld naar de Wet Langdurige Zorg (Rijk) en de Wmo (Gemeenten). Als gevolg van deze transitie heeft de Belastingdienst de toets, of zorginstellingen in aanmerking komen voor de teruggaafregeling, aangepast. Vanaf 2015 zijn instellingen uitgesloten, die voor meer dan 30% worden gefinancierd uit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en het overgangsrecht van de AWBZ.

Teruggave energiebelasting
Zorginstellingen, waarbij veel taken zijn overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo, kunnen hierdoor in aanmerking komen voor teruggave van 50% van de door hun betaalde energiebelasting. Bij onder meer instellingen in de maatschappelijke opvang, gehandicaptenzorg en jeugdzorg kan dit aanzienlijke besparingen opleveren.

De energiebelasting kent een degressief tarief en zal bij veel zorginstellingen ongeveer 25% bedragen van de totale energielasten. Indien een zorginstelling in aanmerking komt voor de teruggaveregeling van 50% van de energiebelasting, zal de besparing dan ook ongeveer 10-15% bedragen van de totale energielasten van de instelling.

Beoordelen kosten
Wij raden zorginstellingen aan om de energienota’s zo spoedig mogelijk in kaart te (laten) brengen door een in milieuheffingen ervaren fiscalist.

Dit artikel betreft het prestatieveld ‘Wet en regelgeving’ uit de BDO Rendementsmonitor. Om uw verbeterpotentieel op een eenvoudige manier kwalitatief en kwantitatief in beeld te brengen heeft BDO de Rendementsmonitor ontwikkeld. Dit instrument toont middels negen prestatievelden het verbeterpotentieel van uw onderneming. Onze specialisten publiceren artikelen over deze negen prestatievelden, toegespitst op de vastgoedmarkt. 

Een column van Robert van der Lee en Sjoerd Hubregtse (foto), van BDO Belastingadviseurs, BDO branchegroep Vastgoed.

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022