Transformatiewoningen: 2% of 6% overdrachtsbelasting? En let op btw!

Zoals bekend geldt er op het algemene 6%-tarief in de overdrachtsbelasting een uitzondering. Dit ziet op de verkrijgingen van onroerende zaken die naar haar aard bestemd zijn voor bewoning (verlaagde 2%-tarief). Om te kunnen bepalen of deze uitzondering van toepassing is, is de feitelijke situatie op het tijdstip van verkrijging bepalend. En hoe zit het met fiscale naheffingen? Een bijdrage van BDO. 

19 augustus 2020 om 10:31 | 6 min

Eigenwoningregeling; kunt u het allemaal nog volgen?

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is door de vele wetswijzigingen en fiscale rechtspraak in afgelopen jaren een complex geheel geworden. Recent zijn er door de belastingrechter weer twee arresten gewezen waarin de eigen woning centraal staat. In deze bijdrage bespreekt BDO beide arresten en de (mogelijke) gevolgen voor u.

31 december 2019 om 10:28 | 4 min

'Nieuwe SDE+ subsidieronde vereist nú investeren in zonne-energie'

Het idee leeft dat verduurzaming te duur is. Terwijl modellen aantonen dat financieel verantwoorde verduurzaming wel degelijk haalbaar is. Het rendement van zonnepanelen op vastgoed is vrijwel altijd positief. De realisatie van zonnepanelen op een gebouw blijkt echter vaak een complex project, reden waarom veel kansen nog onbenut zijn. De nieuwe SDE+ subsidieronde noopt nú tot actie, aldus dit artikel van BDO.