Geen btw-aftrek bouwkosten woning voor particulier met zonnepanelen

De adviseurs van BDO schreven het volgende artikel over eventuele btw teruggave voor partiuliere ondernemers bij het plaatsen van zonnepanelen en terugleveren van stroom aan de energieleverancier. Ook gaan zij dieper in op een recente uitspraak van de Hoge Raad over de btw op de bouwkosten van nieuwbouwwoningen met zonnepanelen. 

Wetsvoorstel: Wet werken waar je wil

Het stond al langer op de planning van D66 en GroenLinks: een wettelijk recht op thuiswerken introduceren. Deze wet moet het voor werknemers makkelijker maken om ook na afloop van de coronacrisis te blijven thuiswerken. De wet kan forse impact hebben op het kantoorgebruik in Nederland, vertelt BDO. 

22 juni 2021 om 09:27 | 4 min

De toekomst van de werkplek

Tegenwoordig dient alles flexibel en wendbaar te zijn. Van leasecontracten tot aan de manier van werken. Maar hoe speel je hier als organisatie correct op in? De adviseurs van BDO schreven er het volgende artikel over en BDO zal op woensdag 19 mei, in samenwerking met Drees en Sommer, er ook een interactief webinar aan wijden. 

18 mei 2021 om 14:06 | 3 min

Nieuwe Duitse OZB-wet vereist actie van eigenaren van Duits vastgoed

Al in 2018 heeft het Duitse constitutionele hof bepaald dat de wet die de Grundsteuer regelt moet worden aangepast. Als gevolg van deze uitspraak is er een herzieningswet opgesteld die inhoudt dat alle circa 35 miljoen onroerende zaken per 1 januari 2022 opnieuw moeten worden gewaardeerd. Wat betekent dit voor beleggers in Duits vastgoed? BDO legt het uit. 

25 maart 2021 om 13:40 | 3 min

Naar een groene fiscale beleggingsinstelling?

De weg naar de toekomst is de weg naar verduurzaming. Niet alleen omwille van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zeker ook vanuit het feit dat ‘groen’ vastgoed op termijn beter verhuurbaar en financierbaar is, dus waardevaster is. In een verduurzamingsplan mogen fiscale aspecten niet ontbreken. BDO en Zoncoalitie zetten de diverse aandachtspunten op een rij. 

23 februari 2021 om 11:52 | 6 min

Transformatiewoningen: 2% of 6% overdrachtsbelasting? En let op btw!

Zoals bekend geldt er op het algemene 6%-tarief in de overdrachtsbelasting een uitzondering. Dit ziet op de verkrijgingen van onroerende zaken die naar haar aard bestemd zijn voor bewoning (verlaagde 2%-tarief). Om te kunnen bepalen of deze uitzondering van toepassing is, is de feitelijke situatie op het tijdstip van verkrijging bepalend. En hoe zit het met fiscale naheffingen? Een bijdrage van BDO. 

19 augustus 2020 om 10:31 | 6 min