Blog: Succesfactoren in de Nederlandse bouwsector

​​Middelgrote bedrijven in de bouwbranche presteren financieel aanmerkelijk beter dan kleine of juist grote ondernemingen in deze sector. Waar met name onderaannemers en toeleveranciers goed scoren, pakt het voor aannemingsbedrijven en projectontwikkelaars financieel minder goed uit. Klantgericht werken is de belangrijkste factor voor succesvol ondernemerschap in de bouwbranche. Dat blijkt uit een recent BDO onderzoek onder 350 respondenten uit de bouwsector. Het advies: investeer zowel in personeel als innovatie en ga klantgericht te werk.

Hoe te overleven in een turbulente markt?
De afgelopen jaren zijn voor de Nederlandse bouwsector turbulent geweest. Aanhoudende prijsdruk (zeker in de aanbestedingsmarkt), uitstel van projecten en soms forse tegenvallers in de uitvoering hebben geleid tot een slagveld van verliesgevende exploitaties en faillissementen. Gelukkig zijn er in de sector ook talrijke ondernemingen die financieel wél goed presteren. Bedrijven waaraan de crisis voorbij lijkt te gaan. Wat is het geheim van de ondernemingen die ondanks deze turbulente marktomstandigheden jaar in jaar uit wel goed blijven presteren? Wat doen deze zogenaamde outperformers wél wat anderen in de branche niet doen? En wat doen deze outperformers nu juist niet wat anderen in de branche wel doen? Waar focust het management van deze ondernemingen op?

Dit soort wezenlijke vragen – en vele andere – waren voor BDO Accountants & Adviseurs aanleiding voor het verrichten van een uitgebreid onderzoek naar de doorslaggevende succesfactoren in de bouw. Daaraan deden 350 ondernemingen uit de Nederlandse bouwbranche mee. Verschillende ondernemers deelden met BDO hun persoonlijke visie op de branche en op de uitkomsten van het onderzoek.

Succesvolle bouwondernemingen
Ondanks de verscheidenheid aan ondernemingen en de verschillen in hun achtergronden en historie zijn er uit het onderzoek duidelijke conclusies te trekken. Er zijn daadwerkelijk onderdelen binnen de bedrijfsvoering waarop succesvolle bouwondernemingen significant meer nadruk leggen dan minder succesvolle ondernemingen.

Opzet bouwonderzoek
Het onderzoek richtte zich op negen onderdelen van de bedrijfsvoering die bepalend kunnen zijn voor de performance van ondernemingen. In het onderzoek hebben 350 respondenten uit de bouwbranche aangegeven hoe zij in de afgelopen jaren op verschillende financiële prestatiemaatstaven hebben gescoord. In de uitwerking hebben wij de respondenten op basis van een zogenaamde rendementsscore verdeeld in drie groepen: de groep outperformers, meanperformers en underperformers.

In het onderzoek is aan de respondenten gevraagd om per onderdeel van de bedrijfsvoering aan te geven hoe bepalend zij dit vinden voor het succes van hun onderneming. Door het analyseren van de verschillen tussen de focusgebieden van de groepen outperformers en underperformers is naar voren gekomen bij welke potentiële succesfactoren er een (aantoonbaar) verband bestaat tussen de financiële performance en de mate van focus op deze onderdelen van de bedrijfsvoering.

Focus op succesfactoren werkt
Uit het BDO bouwonderzoek komt naar voren dat de outperformers in de bouwbranche in hun bedrijfsvoering significant meer aandacht besteden aan Klantgerichtheid, Personeelsmanagement, Procesbeheersing, Strategie en Innovatie dan de meanperformers en underperformers. Maar desondanks blijkt dat bij een aanzienlijk deel van de ondernemingen het verwerven van nieuwe opdrachten, flexibilisering van de kostenstructuur en beheersing van de liquiditeitspositie hoger op de agenda staan. Hieruit blijkt maar weer eens dat de nood binnen de sector hoog is.

De onderzoeksuitkomsten van 350 ondernemingen, gecombineerd met de persoonlijke visies van verschillende succesvolle ondernemers uit de bouwbranche, tonen een duidelijk beeld.

Het op juiste wijze inrichten van de puzzelstukken Klantgerichtheid, Personeelsmanagement, Procesbeheersing, Strategie en Innovatie binnen een onderneming in de bouwbranche leidt tot betere financiële prestaties. En laat een gezonde winstgevendheid nu juist een absolute noodzaak zijn om op lange termijn te kunnen blijven opereren.

Aanbevelingen
Geef in alle afdelingen voorrang aan klantgericht werken in plaats van aanbod gestuurd bouwen. Investeer (en blijf investeren) in de ontwikkeling van de persoonlijke talenten van medewerkers. Vergroot het onderscheidend vermogen van uw organisatie richting opdrachtgevers en bouw actief aan een langdurige klantrelatie. Wees innovatief/vernieuwend in uw wijze van werken om zo positieve rendementen te behalen. Streef continu naar (verdere) optimalisatie van uw bedrijfsprocessen, (project)beheersing en managementinformatie.

Het gehele onderzoek is te downloaden op de BDO website: http://www.bdo.nl/nl/publicaties/paginas/bouwrapport-onderzoek-succesfactoren-in-de-nederlandse-bouwsector.aspx

Dit artikel betreft het prestatieveld ‘Strategie’ uit de BDO Rendementsmonitor. Om uw verbeterpotentieel op een eenvoudige manier kwalitatief en kwantitatief in beeld te brengen heeft BDO de Rendementsmonitor ontwikkeld. Dit instrument toont middels negen prestatievelden het verbeterpotentieel van uw onderneming. De komende maanden publiceren onze specialisten artikelen over deze negen prestatievelden, toegespitst op de bouw- en vastgoedmarkt. www.bdo.nl/rendement

Auteurs:
Drs. Michiel Wijnans RA MFSME, partner BDO branchegroep Bouw, michiel.wijnans@bdo.nl

Drs Gertjan Roest RA MFSME, senior manager BDO branchegroep Bouw, gertjan.roest@bdo.nl

www.bdo.nl/bouw

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022