'Impact Covid-19 op Nederlandse studentenhuisvesting gering'

Cushman & Wakefield peilde onder de 10 grootste beleggers in studentenhuisvesting in Nederland, het sentiment omtrent leegstand en huurbetalingen sinds de start van de coronacrisis. Uit de monitor blijkt dat in het algemeen de leegstand niet significant hoger is dan voor de coronacrisis en dat de huurbetalingen niet meer dan in de periode voor de crisis tot problemen leiden.

Funda: zoekgedrag verandert door coronacrisis

Leefruimte en buitenruimte zijn een stuk belangrijker geworden, blijkt uit funda’s periodieke peiling. Hoewel maar één op de tien respondenten zegt dat de coronacrisis zijn woonwens beïnvloedt, laat het onderzoek zien dat de huidige situatie wel degelijk veranderingen met zich meebrengt. En dit is ook terug te zien in het zoekgedrag op funda. 

27 mei 2020 om 09:32 | 3 min

'Bedrijventerreinen zijn interessante vestigingsmilieus voor de toekomst'

Zijn voormalige bedrijventerreinen een antwoord op het woningtekort? Uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning blijkt dat sinds 2014 bijna 24.500 woningen op (voormalige) bedrijventerreinen zijn gebouwd in Nederland. Een derde van deze woningen is in Amsterdam gerealiseerd, maar ook andere studentensteden zijn populair. VJ sprak met Bureau Stedelijke Planning over het onderzoek.