Miljarden kwijtschelden aan de Grieken of nuttig investeren in eigen vastgoed?

Nout Wellink was van de week uitvoerig in het nieuws. De oud-bankpresident gaf aan dat de Nederlandse belastingbetaler waarschijnlijk miljarden kwijt zal raken aan de leningen die Nederland mede met andere Europese landen heeft verstrekt aan Griekenland. Hij vermeldt er nog extra bij dat ‘wanneer minister De Jager anders beweert dan liegt hij’. 

De gemiddelde Nederlander en vastgoedman/vrouw begrijpen er niets meer van. Waar de hypotheekrenteaftrek ter discussie wordt gesteld en andere bezuinigingen worden aangekondigd kunnen we blijkbaar als klein kikkerlandje binnen het grote Europa wel miljarden uitlenen maar niet investeren in eigen land.

Neem als voorbeeld nu de overkluizing van de Zuidas in Amsterdam. Dit project dat al jaren geleden met veel bombarie is aangekaart, gaat miljarden kosten maar de uitvoering daarvan door de overheid en de medefinanciers zoals banken en pensioenfondsen is nagenoeg tot stilstand gekomen. De hoofdreden van de overheid: er is geen geld meer. Uiteraard is de vraag naar kantoorruimte ook minder dan verwacht toen de eerste plannen voor de Zuidas werden uitgewerkt. Maar met een paar miljard kan je zeker een aantal prachtige maatschappelijk verantwoorde vastgoedprojecten realiseren. Verder is sociale woningbouw ook nog hard nodig in Amsterdam. Vergeet niet dat als een project als de Zuidas een miljardeninjectie zal krijgen dit een geweldig groot economische impuls zal geven aan de Metropool Groot Amsterdam.

Een tweede grootschalig project dat ook direct economische groei oplevert voor de Nederlandse economie is het fantastische project in Rotterdam om een tweede Maasvlakte te realiseren. Nederland heeft altijd voorop gelopen met haar mainport Rotterdam en moet constant naar de toekomst kijken om de toenemende internationale concurrentie voor te blijven. Ondanks de crisis komt de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte op zich goed op gang. Maar een paar miljard extra investering van de overheid had dit gebied zeker nog beter op de kaart kunnen zetten.

Overigens met al die miljarden had je ook bijna al het leegstaande vastgoed kunnen opkopen om het vervolgens te slopen of te herbestemmen. Bijvoorbeeld met €10 mrd had je alle vastgoedeigenaren de afwaardering van hun leegstaande kantoren kunnen compenseren zoals DTZ Zadelhoff dit getal vanochtend noemde.

Wat leert ons dit eigenlijk…? 

- Dat politici ons bewust de waarheid niet vertellen omdat ze anders hun plannen er niet doorheen kunnen drukken.

-Of leert het ons dat de vastgoed- en bouwsector niet gezien worden als belangrijke economische sectoren om de economie een ‘boost’ te geven.

- Of dat er altijd wel ergens 10 miljard euro vandaan getoverd kan worden als je maar roept dat je het terug krijgt met rente.

- Of dat de president van de Nederlandsche Bank de vuile was buiten hangt als hij niet meer in functie is en dus niet meer geloofwaardig is tijdens de ambtsperiode.

- Of dat Europa inmiddels echt belangrijker is geworden dan onze eigen trots.

Veel politici zullen nu zeggen: “tja, die miljarden afschrijving over de rug van de belasting betaler is minder erg dan een failliet Griekenland. Dat was namelijk het eind van de EURO geweest en zal Nederland nog meer gekost hebben”. Nou ik geloof ze niet meer. Het enige wat ik zie is dat straks miljarden euro’s weg zijn gespoeld en dat er voorlopig geen overheidssteun zal zijn voor zinvolle vastgoedprojecten die Nederland echt op de kaart hadden kunnen zetten.

 

John Kerkhoven
Directeur Vastgoedjournaal

Reacties