Waardering van duurzaam vastgoed: vijf manieren waarop je impact maakt met duurzaamheid

Waardering van duurzaam vastgoed: vijf manieren waarop je impact maakt met duurzaamheid

In een wereld waar klimaatverandering centraal staat, kan de vastgoedsector niet achterblijven in de evolutie naar een duurzamere toekomst. Met een stijgende bewustwording van de noodzaak van groenere gebouwen, staat duurzaamheid bovenaan de agenda van vastgoedontwikkelaars, beleggers en gebruikers. Daarom deelt taxatiekantoor Envalue in deze bijdrage vijf innovatieve manieren hoe je met vastgoedwaarderingen duurzame impact maakt op de gebouwde omgeving.

Duurzaamheid is overal: huurders worden geconfronteerd met hoge energielasten, verhuurders krijgen te maken met strengere Europese wet- en regelgeving en steeds meer gebruikers verzetten zich tegen een niet-duurzaam gebouw. Kortom: de vraag naar een duurzaamheidtransitie in de gebouwde omgeving is groter dan ooit. Hoe taxateurs aan de slag kunnen met deze transitie in hun vastgoedwaardering? Envalue legt uit hoe zij het aanpakken.

Maak duurzaamheidsdata een prioriteit
Met de snelle digitalisering van de sector, is data steeds belangrijker. Om een goede taxatie-analyse te maken, is kwalitatieve duurzaamheidsdata dan ook van groot belang. Het is dus ook slim om data centraal te stellen binnen je organisatie door taxatiedata, transactiedata en openbaar beschikbare databronnen te gebruiken.

Zo combineert Envalue bijvoorbeeld transactiegegevens met openbare data, gebouwendata en specifieke taxatiedata om iets te kunnen zeggen over het effect van duurzaamheidsinvesteringen op de waarde van vastgoed. Om gerichte uitspraken te doen, doet Envalue dan ook een oproep aan de gehele sector: verzamel data en deel inzichten. Zo zetten we samen de eerste stappen naar een duurzamere, transparantere vastgoedwereld met concreet en volledig inzicht voor de opdrachtgever.

De duurzaamheidsscore
Het is geen geheim dat het belang van ESG-data steeds belangrijker wordt. Envalue speelt hier op in met de duurzaamheidsscore. Deze score wordt berekend op basis van verschillende datapunten. Denk bijvoorbeeld aan overstromings- en funderingsrisico’s, fijnstof en stikstof in de lucht, geluidsoverlast, zomerhitte in de stad, en de hoeveelheid groen in de omgeving. Maar de score gaat ook over sociale aspecten, zoals de voorzieningen in de omgeving: van kinderdagverblijven tot basisscholen en supermarkten.

De duurzaamheidsscore weerspiegelt daarbij objectgebonden factoren, zoals de aanpasbaarheid van een gebouw naar een andere functie en de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan. De duurzaamheidsscore geeft de opdrachtgever meer inzicht in de toekomstbestendigheid en duurzaamheid van gebouwen. Een kleine toevoeging aan een taxatierapport, maar een grote stap naar waardering van duurzaam vastgoed.

Verduurzamen van vastgoed
In haar taxaties weegt Envalue altijd een verduurzamingsanalyse mee. Kortom, welke maatregelen moeten worden genomen om het vastgoedobject minimaal aan de wettelijke eisen te laten voldoen? Of, welke kansen voor verdere verbetering zijn er? Als een kantoorpand bijvoorbeeld energielabel E heeft, dan maakt Envalue inzichtelijk welke investeringen nodig zijn om te verduurzamen. En ze kijken altijd net een beetje verder: niet alleen naar de stap om op label C te komen, maar ook naar wat verdere verduurzaming oplevert. Of wat het oplevert om volledig energieneutraal te zijn. Op basis van deze analyses kan de opdrachtgever een beslissing maken: investeren in duurzaamheid, of bijvoorbeeld het gebouw een andere functie geven. De vraag speelt ook welke impact energielabels hebben op de waarde van vastgoed. Envalue onderzoekt op dit moment hoe je dit kan aantonen en of dit te verwerken is in een rapport.

Circulariteit
Verduurzaming is natuurlijk altijd een investering voor de toekomst. Het is dan ook belangrijk om inschattingen voor de lange termijn te maken. Denk bijvoorbeeld aan de opbrengsten van zonnepanelen of de waarde van circulariteit. Als je de waarde van verduurzaming over een bepaalde tijdsperiode inzichtelijk maakt, kun je die meerwaarde meenemen in je advies, of zelfs je waardering. Dat is ook fijn voor opdrachtgevers: je geeft ze direct inzicht in wat verduurzaming over de jaren heen voor hen kan betekenen.

De kracht van Greenlease
Een laatste manier om impact te maken, is het vastleggen van afspraken over verduurzaming en duurzaam gebruik van gebouwen in huurcontracten. In de zogenaamde “Green Lease” overeenkomst maken huurder en verhuurder duurzaamheidsafspraken over een gebouw. Bepalingen ten aanzien van een green lease bestaan al lang, maar ze worden in de praktijk zelden gebruikt. Dat is een gemiste kans. Ga in gesprek met huurders, en maak duidelijke afspraken. Het heeft alleen maar voordelen: het is namelijk niet alleen belangrijk voor eigenaren, de gebruikers en taxateurs, maar zorgt ook voor een stroomversnelling van verduurzaming van de markt en meer data.

En we weten allemaal: hoe meer duurzaamheidsdata, hoe beter. Al met kleine stappen kunnen we samen het verschil maken in de verduurzaming van vastgoed. Meer weten over duurzame en datagedreven vastgoedwaardering? Bekijk onze website.

Reacties