Waardering van appartementsrechten: let óók op de privaatrechtelijke bestemming!

In de vastgoedpraktijk lijkt men soms te vergeten dat een appartementsrecht naast de planologische publiekrechtelijke bestemming, ook een privaatrechtelijke bestemming heeft op grond van de splitsingsakte. Als gevolg hiervan worden appartementsrechten niet zelden onder- of overgewaardeerd door taxateurs. In deze bijdrage gaat Eline Hotland-van der Zwaag in op de perikelen rondom de bestemming van het appartementsrecht.

'Beleggers willen waarde creëren, niet terugverdienen'

De verduurzaming van kantoren komt maar moeizaam op gang. Op dit moment is 34% van de gebouwen klaar voor 2023. Er is dus werk aan de winkel én aan het kantoor! Maar hoe pak je dit als pandeigenaar zo efficiënt mogelijk aan? Op een manier dat zoveel de huurder als de eigenaar tevreden kan zijn over de gang van zaken? Een bijdrage van Colliers.