MVGM PAM nieuwe partner gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven was middels een aanbesteding op zoek naar een vastgoedbeheerder met lokale representatie, waarmee zij een langjarige samenwerking wil aangaan. De keuze van de gemeente is uiteindelijk op MVGM Property & Asset Management (MVGM PAM) gevallen. De eerste opdracht in deze hoedanigheid is inmiddels ook bekend.

De vastgestelde raamovereenkomst heeft betrekking op vastgoedmanagement voor nieuw te verwerven vastgoed­objecten, welke worden verworven uit strategisch oogpunt van lange termijn ontwikkeling (10 tot 20 jaar). Per verworven vastgoedobject zal de strategische ontwikkeltermijn variëren. De raamovereenkomst bestaat, voor zover van toepassing op het vastgoedobject, uit het voeren van commercieel, technisch, facilitair  administratief beheer.

Dé Plek in Eindhoven
De eerste opdracht voor MVGM is het volledige beheer van het kantoorgebouw Dé Plek in Eindhoven. Dit piramide-vormige pand, heeft een open atrium en bestaat uit drie vleugels met ieder drie verdiepingen, waarin kantoorruimtes en enkele vergaderruimtes zijn gecreëerd. 

Ruben de Koning, managing director van MVGM Property & Asset Management: 'MVGM PAM heeft zeer veel zin om vanuit een actieve en persoonlijke benadering de gemeente Eindhoven te ontzorgen door kwalitatief goede- en innovatieve (beheer-)oplossingen te bieden gedurende de gehele exploitatiefase. Hierbij gezamenlijk inzettende op een goede huurrelatie, inzichtelijke- en optimale financiële exploitatie en het duurzaam houden van de gebouwde omgeving binnen de gestelde (wettelijke) kaders en het strategisch vastgoedplan'.

Foto: Kantoorgebouw Dé Plek in Eindhoven

Reacties