Rebid biedt harde data om leegstand snel op te lossen

Als investeerder in residentieel vastgoed streeft u naar de optimale huurprijs. Met andere woorden: een zo goed mogelijk rendement. Dat wil zeggen: niet te laag, maar zeker ook niet zo hoog dat er leegstand ontstaat. En mocht er al sprake zijn van leegstand, bijvoorbeeld door zoiets als een pandemie, dan wilt u die zo snel mogelijk opgelost hebben. Maar hoe dan? Want wat is in zo’n onzekere situatie bijvoorbeeld de hoogst haalbare huurprijs? Vastgoedjournaal vraagt het aan medeoprichter van Rebid.nl, Daniël Raadschelders.  

Wie wel eens om zich heen kijkt in bepaalde dure Amsterdamse buurten, verbaast zich over de grote leegstand, terwijl er in de hoofdstad zo’n woningtekort is. Hoe is dat nou mogelijk en waarom gebeurt ‘t eigenlijk? Daniël Raadschelders: “We hebben gezien tijdens corona dat er met name op de woningmarkt voor expats een behoorlijke leegstand ontstond. Heel vervelend natuurlijk wanneer je als belegger in die markt zit. In zo’n situatie wil je snel reageren en die leegstand zo gauw mogelijk ingevuld hebben. Duidelijk is dat je dan iets aan je huurprijs moet doen, maar wat precies? Wij bieden als Rebid daar de oplossing voor.”

Harde data
Rebid baseert zich daarbij op harde data. En die data zijn vaak een stuk accurater dan een wollige omschrijving als ‘de geschatte huuropbrengsten in het eerste jaar als percentage van de brutomarktwaarde van het onroerend goed’. Zo’n omschrijving is trouwens de facto nietszeggend, aangezien vastgoed onder andere wordt gewaardeerd op, juist ja, de huurinkomsten. Daniel Raadschelders: “Wij beschikken over enorm veel data op het gebied van het actuele huurpeil, waardoor we vastgoedeigenaren kunnen voorzien van informatie over de te verwachten huurprijs. Omdat bij ons door belangstellende huurders een voorstel gedaan kan worden voor de maandhuur, en wij deze data ook al voor veel steden, wijken en straten beschikbaar hebben, kunnen wij eigenaren direct de daadwerkelijke potentiële huuropbrengsten presenteren.”

Zekerheid in onzekere tijden
Rebid baseert zich dus op wat de markt bereid is te betalen en dat biedt, met name in onzekere tijden als de huidige, een zeker en direct inzicht in de potentiële huuropbrengsten. Daniël Raadschelders: “Wij kunnen op basis van onze data een goede inschatting van die huurprijs maken. Misschien ook wel een betere en meer actuele dan op andere manieren gebeurt, want door ons transparante systeem heeft de verhuurder snel zicht op wat de markt bereid is te betalen. Te hoog zou leegstand kunnen beteken, terwijl te laag verlies van rendement zou betekenen. Wij kunnen door onze data ervoor zorgen dat je als verhuurder sneller kunt handelen en ook bijdragen aan een optimalisering van het rendement. Ook taxaties kunnen accurater worden uitgevoerd. Wij zijn de enige in Nederland die werkt met de daadwerkelijke marktprijzen, door een huurprijsvoorstel mogelijkheid. Dat maakt onze data en ons platform uniek.” De recente invoering van de WOZ-cap, die de hoogte van de huurprijs beperkt, speelt daarbij overigens ook een rol. Per 1 mei 2022 is de invloed van de WOZ-waarde op de hoogte van de huurprijs voor woonruimte beperkt. Voortaan is het aandeel van de punten die op grond van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) voor de WOZ-waarde geteld mogen worden niet meer dan 33% van het totale puntenaantal. Het gevolg daarvan is dat de huurprijs vaker onder de liberalisatiegrens zal vallen.

Snelheid
Rebid zorgt dankzij haar unieke propositie voor meer snelheid bij het oplossen van leegstand. Maar ze doet meer. Zo wordt volgens Daniël Raadschelders een woning via Rebid.nl gemiddeld in minder dan 14 dagen verhuurd. Waar dat aan ligt? Daniël Raadschelders: “Ons uitgangspunt is een full-service verhuuroplossing te bieden, waarbij een groot deel van het makelaarsproces is geautomatiseerd. Bij een traditionele verhuurmakelaar worden een hele hoop dingen nog steeds handmatig gedaan. Zoals het plannen van bezichtigingen en de communicatie met de huurders. Door dat deel te automatiseren houden wij veel tijd over voor essentiële zaken zoals een uitgebreidere screening van kandidaten, het aandachtig begeleiden van de bezichtiging en het opstellen van het contract.”

Meer weten?
Geïnteresseerd in wat Rebid voor u kan betekenen bij leegstand? Neem dan contact op met Daniël Raadschelders, te bereiken op 085 – 303 15 49 of per mail op daniel@rebid.nl

Reacties