Dennis van der Stoop, NSI: 'Het is het totaalplaatje dat je in beeld moet houden'

De bouwkosten zijn een serieus probleem voor de gebouwde omgeving. Denk aan het woningtekort, het transformeren van leegstaande winkels naar een toekomstbestendige functie en het verduurzamen van alle gebouwen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Speciaal hiervoor maakte Colliers een Bouwkostendossier, waarvan VJ de komende weken artikelen zal delen. Deze week een interview hierover met Dennis van der Stoop, Development Specialist bij NSI.

Wat merken jullie van de stijgende bouwkosten in jullie verduurzamingsprojecten?
We zijn onze portefeuille continu aan het verbeteren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de investeringen en de terugverdientijden. Ook kijken we steeds meer naar de impact op de CO2-uitstoot. Is straks de uitstoot wel lager door de vermindering van het energieverbruik? Wij hebben ten doel gesteld om ons vastgoed Paris Proof te maken. Daarbij blijkt dat we vooral moeten investeren in kozijnen, glas, kieren dichten en installaties gecombineerd met slimme technologieën. Als we dit doen met een seriematige aanpak, dan kan dat een kostenreductie opleveren door continuïteit te garanderen voor onze leveranciers. Door te kijken naar meer verbintenis tussen partners kun je een deel van de stijgende kosten beperken.

Verandert het gesprek met huurders over verduurzaming door de stijgende bouwkosten?
Wij hebben deze vraag nog niet ontvangen van onze huurders als het gaat om investeringen in het casco gebouw of de gebouwinstallaties. Wel zijn huurders meer op zoek naar een duurzame en goedkope manier om hun inbouwpakket te realiseren en meubels aan te schaffen. Ook de huidige leveringstijden spelen een rol. NSI heeft daarom gesprekken opgestart met een aantal huurders en leveranciers om samen te komen tot oplossingen. Voorbeelden zijn een achtergelaten inbouwpakket hergebruiken in een ander gebouw - sneller, duurzaam en goedkoper - en het aangaan van een partnership met een duurzame meubelverhuurder.

Weegt de stijging van de energiekosten in jouw ervaring op tegen de stijgende grondstofprijzen?
Als wij gaan rekenen met ons huidige inkooptarief, dan weegt de besparing niet op tegen de gestegen grondstofprijzen. Daarom zijn de duurzaamheidsambities die je als bedrijf hebt en de gesprekken met huurders van groot belang. Het is het totaalplaatje dat je in beeld moet houden: het bouwjaar, het soort gebouw, het meerjarige onderhoud, het energieverbruik, het type huurder en de looptijd van het huurcontract. Al deze aspecten moeten meegenomen worden in de planvorming. Het kan dus zijn dat de kostenstijging nu niet opweegt tegen de energiebesparing, maar kijk je naar een termijn van twee tot vijf jaar dan is het wellicht interessant om juist wel door te pakken. Bijvoorbeeld als onderdeel van groot onderhoud bij verlenging van een huurovereenkomst. Uiteindelijk blijft NSI kijken naar het geheel van investeringen versus opbrengsten. Wij geloven erin dat duurzame gebouwen beter verhuurbaar zullen zijn omdat er steeds meer vraag is vanuit huurders naar gezonde en duurzame gebouwen.

 

Reacties