Marktpartij gezocht voor ontwikkeling van 26 woningen in Herwijnen Oost

Gemeente West Betuwe zoekt een marktpartij die in nieuwbouwwijk Herwijnen Oost 26 woningen inclusief achterpad bij de rijwoningen voor eigen rekening en risico wil ontwikkelen. Het te verkopen perceel is ongeveer 7.055 m² groot en ligt tussen de Boellaardlaan, Basil Scarfflaan, Biermanlaan en Vervoornlaan.  

Herwijnen is een rustig dorp en ligt langs de rivier de Waal in de gemeente West Betuwe. Het oudste gedeelte van het dorp kenmerkt zich door langgerekte en aaneengesloten bebouwing gelegen langs de Waaldijk. Je vindt hier allerlei oude en monumentele panden die je aan het verleden doen herinneren. De nieuwe dorpskern is gelegen in het gebied ‘Hoog Herwijnen’. Aan de oostzijde van deze dorpskern bevindt zich de nieuwbouwlocatie Herwijnen Oost, die het dorp een eigentijds gezicht geeft.

De nieuwbouwlocatie Herwijnen Oost, waar het plangebied van de 26 woningen onderdeel van uitmaakt, is een woonzorg-gebied en kenmerkt zich door een symmetrische en hiërarchische opzet met een centraal gelegen groene as. Het plangebied van de 26 woningen is globaal gelegen ten oosten van de Vervoornlaan. De locatie is goed bereikbaar met de fiets of auto. Even ten noorden van het plangebied ligt de Graaf Reinaldlaan (N830) met de belendende Parallelweg. Aan de zuidzijde ontsluit de nieuwbouwwijk op de Achterweg. Aan de oostzijde van het plangebied bevinden zich watergangen en fruitboomgaarden, typerend voor de gemeente West Betuwe. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Verkoopprocedure

Het perceel verkoopt de gemeente via een openbare verkoopprocedure. De verkoopprocedure bestaat uit twee fases, een voorselectiefase en een selectie- en gunningsfase.

Op 10 juni 2022 start de voorselectie. Marktpartijen kunnen zich tot en met 1 juli 2022 (uiterlijk 12.00 uur) aanmelden als geïnteresseerde partij om de nieuwbouw te ontwikkelen. De geschiktheid van inschrijvende partijen dient te worden aangetoond met twee projectreferenties die aantoonbare relevante ervaring in de afgelopen 2 jaar laat zien met vergelijkbare woningbouwontwikkelingen en specifiek met grondgebonden goedkope koopwoningen tot € 250.000, - v.o.n. en ervaring laat zien met het thema duurzaam bouwen voor de onderdelen “klimaatadaptief” en “natuurinclusief”.

Melden zich bij de voorselectie meer dan vijf partijen aan die geschikt zijn? Dan bepaalt de notaris door middel van een loting welke partijen mogen deelnemen aan de selectie- en gunningsfase van deze meervoudig onderhandse selectie voor de verkoop van perceel U1599. Uiterlijk 8 juli maakt de gemeente de uitkomst bekend aan de inschrijvers. Dit is ook het startpunt van de selectie- en gunningsfase, waarbij de gunningsleidraad aan de geselecteerde partijen voor de meervoudig onderhandse selectie wordt verstrekt.

Maximaal vijf partijen doen mee aan in de selectie- en gunningsfase voor de aankoop van de grond. In deze fase vragen we partijen een onvoorwaardelijke bieding op het perceel uit te brengen. Gunning zal geschieden aan de inschrijver met de economische meest voordelige inschrijving (EMVI), zijnde de inschrijving die in totaal de meeste punten scoort op de onderdelen “kwaliteit - 40%” en “prijs - 60%”. De verkoop en levering van het perceel vindt plaats voor het einde van het jaar

Wilt u meer weten over het project, de verkoopprocedure of wilt u zich aanmelden voor de voorselectie?

Kijk dan op www.westbetuwe.nl/vastgoed-en-grond
 

Reacties