Marktpartij gezocht voor ontwikkeling van vier patiowoningen in Herwijnen Oost

Gemeente West Betuwe zoekt een marktpartij die in nieuwbouwwijk Herwijnen Oost vier patiowoningen inclusief achterpad voor eigen rekening en risico wil ontwikkelen. Het te verkopen perceel is ongeveer 790 m² en ligt aan de Achterweg-Vervoornlaan in Herwijnen.

Herwijnen is een rustig dorp en ligt langs de rivier de Waal in de gemeente West Betuwe. Het oudste gedeelte van het dorp kenmerkt zich door langgerekte en aaneengesloten bebouwing gelegen langs de Waaldijk. Je vindt hier allerlei oude en monumentale panden die je aan het verleden herinneren. De nieuwe dorpskern is gelegen in het gebied ‘Hoog Herwijnen’. Aan de oostzijde van deze dorpskern bevindt zich de nieuwbouwlocatie Herwijnen Oost, die het dorp een eigentijds gezicht geeft.

De nieuwbouwlocatie Herwijnen Oost, waar het plangebied van de vier patiowoningen onderdeel van uitmaakt, is een woonzorg-gebied en kenmerkt zich door een symmetrische en hiërarchische opzet met een centraal gelegen groene as. De grondpositie is globaal gelegen ten oosten van de Vervoornlaan. De locatie is goed bereikbaar met de fiets of auto. Even ten noorden van het plangebied ligt de Graaf Reinaldlaan (N830) met de belendende Parallelweg. Aan de zuidzijde ontsluit de nieuwbouwwijk op de Achterweg. Aan de oostzijde van het plangebied bevinden zich watergangen en fruitboomgaarden, typerend voor de gemeente West Betuwe. (tekst gaat verder onder de afbeelding)

Verkoopprocedure
Het perceel verkoopt de gemeente via een openbare verkoopprocedure. De verkoopprocedure bestaat uit twee fases, een voorselectiefase en een selectie- en gunningsfase.

Op 10 juni 2022 is de voorselectie gestart. Marktpartijen kunnen zich tot en met 1 juli 2022 (uiterlijk 12.00 uur) aanmelden als geïnteresseerde partij om de nieuwbouw te ontwikkelen. Als inschrijvende partij moet u twee projectreferenties insturen die aantonen dat u in de afgelopen 2 jaar relevante ervaring heeft opgedaan met vergelijkbare woningbouwontwikkelingen en specifiek patiowoningen laat zien.

Melden zich bij de voorselectie meer dan vijf partijen aan die geschikt zijn? Dan bepaalt de notaris door middel van een loting welke partijen mogen deelnemen aan de selectie- en gunningsfase van deze meervoudig onderhandse selectie voor de verkoop van perceel U1683. Uiterlijk 8 juli maakt de gemeente de uitkomst bekend aan de inschrijvers. Dit is ook het startpunt van de selectie- en gunningsfase, waarbij de gunningsleidraad aan de geselecteerde partijen voor de meervoudig onderhandse selectie wordt verstrekt.

Maximaal vijf partijen doen mee aan de selectie- en gunningsfase voor de aankoop van de grond. In deze fase vragen we partijen een onvoorwaardelijke bieding op het perceel uit te brengen. Gunning vindt plaats op basis van prijs.  De inschrijving met de hoogste, onvoorwaardelijke bieding op het perceel U1683 kwalificeert zich als winnaar en koopt het perceel. De verkoop en levering van het perceel vindt plaats voor het einde van het jaar.

Wilt u meer weten over het project, de verkoopprocedure of wilt u zich aanmelden voor de voorselectie?
Kijk dan op www.westbetuwe.nl/vastgoed-en-grond

Reacties