Huurflex zorgt voor huurinkomsten tijdens transformatietrajecten

Huurflex zorgt voor huurinkomsten tijdens transformatietrajecten

De kantorenmarkt was de afgelopen twee jaar flink in beweging. Met het uitbreken van corona in het voorjaar van 2020 brak de discussie los over nut en noodzaak van het aanwezig zijn op kantoor. Daarnaast zette de al jaren gaande trend zich door waarbij met name binnenstedelijke kantoorruimte wordt getransformeerd tot andere bestemmingen zoals wonen. Wat betreft dat laatste: hoe kun je er als gebouweigenaar voor zorgen dat je kantoor geld op blijft brengen terwijl je middenin een transformatietraject zit? Over die vraag en vele andere praat Vastgoedjournaal met Maikel van Kollenburg, algemeen directeur van Huurflex.

Van Kollenburg begon in 2009 zijn vastgoedcarrière bij Alvast leegstandsbeheer, het bedrijf dat in 2012 ook Huurflex oprichtte als een soort leegstandbeheer 2.0. Want terwijl Alvast haar activiteiten begon in een tijd van grote kantorenleegstand met alle vervelende gevolgen van dien en zich dus voornamelijk richtte op leegstandsbeheer door middel van bewoning, gaat het bij Huurflex meer de diepte in. Maikel van Kollenburg kwam in 2015 in dienst bij Huurflex met een brede achtergrond in de marketingcommunicatie, real estate en een pilotenopleiding. Om vanuit de regio Rotterdam Rijnmond de activiteiten in de Randstad en het zuiden van het land uit te rollen. Maikel van Kollenburg legt uit wat Huurflex is en doet: “Huurflex is ontstaan vanuit de marktvraag naar maatwerk dat verder ging dan standaard leegstandsbeheer. Daarbij ging het om uiteenlopende vraagstukken als transformaties maar ook moeilijk verhuurbare deelleegstand van bepaalde etages. Vraag was om die leegstand in te vullen met leuke, representatieve ondernemers die vervolgens door zouden kunnen groeien op een bepaalde locatie. Al dan niet tijdelijk. Een energieke benadering met een verfrissende kijk en op die manier ontstond de Huurflex propositie: flexibele verhuur met uitsluitend de focus op commercieel vastgoed. Onze doelgroep bestaat uit kleine(re) ondernemers die met een relatief laag budget op een locatie willen ondernemen met een eigen identiteit en flexibiliteit. Deze weet ons inmiddels goed te vinden waardoor we vraag en aanbod snel kunnenmatchen”

Transformatietrajecten
De markt veranderde sinds de oprichting van Huurflex in 2012 behoorlijk volgens Maikel van Kollenburg: “Op dit moment ligt de focus vooral op transformatievraagstukken, waarbij je te maken hebt met leegstand voor een bepaalde periode in aanloop naar een transformatie. Wij zorgen ervoor dat een kantoorgebouw in die periode van leegstand wordt ingevuld, zodat het wordt gebruikt en de eigenaar in deze periode inkomsten geniet. Iedere locatie kent zijn eigen uitgangspunten, deze worden uitgebreid doorgesproken met de vastgoedeigenaar en vervolgens wordt er maatwerk geleverd. Projecten sluiten naadloos aan bij de geschetste tijdsplanning en de tijdelijk huurders houden het ondertussen in goede staat, reparaties worden uitgevoerd en storingen worden verholpen. Transparantie daarin is voor ons erg belangrijk, iedere eigenaar heeft toegang tot zijn eigen Mijn Huurflex omgeving waarin alle werkzaamheden te volgen zijn.”

Dat een fysiek kantoor belangrijk blijft voor een organisatie, van welke omvang dan ook, is wel duidelijk. Niet alleen als de aangewezen plek waar je je collega’s kunt ontmoeten, maar ook als het visitekaartje van een onderneming. Dat laatste vormt een belangrijke reden waarom ook kleinere ondernemingen graag over een fysiek kantoor beschikken. Maikel van Kollenburg: “Wij kunnen daar invulling aan geven. Met de basisbenadering krijgt ieder object een uniforme uitstraling, zodat de ondernemer in een gebruiksklare kantoorruimte stapt.” 

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in de wijze waarop Huurflex u als assetmanager, gebouweigenaar of belegger kan ondersteunen om door middel van flexibele verhuur uw vastgoed (beter) te laten renderen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een advies op maat. Bereikbaar op 010-3070815. Mailen kan ook: info@huurflex.nl.   

 

Reacties