De fiscale subsidie voor BREEAM gecertificeerde gebouwen is verviervoudigd

De overheid stimuleert het duurzaam realiseren en renoveren van gebouwen met de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Deze subsidie kan onder meer worden aangevraagd voor duurzaam gecertificeerde utiliteitsgebouwen met BREEAM-NL of GPR certificaat.

Forse verhoging MIA voor BREEAM-NL of GPR gecertificeerde utiliteitsgebouwen
De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) is een fiscale subsidie die in de vorm van een investeringsaftrek voor de winstbelasting kan worden toegepast door ondernemingen, beleggers en woningcorporaties. De percentages voor de MIA regeling zijn in 2022 sterk verhoogd naar 36% of 45%. Daarnaast zijn de forfaitaire bedragen per vierkante meter verhoogd, vanwege de sterk gestegen bouwkosten. Een nieuwbouwproject met een BREEAM-NL Excellent certificaat kan in 2022 rekenen op 36% MIA aftrek. Dit kan resulteren in een subsidievoordeel van ongeveer € 50 of € 70 per vierkante meter BVO voor respectievelijk een kantoorfunctie of industrie/logistieke functie. Daarmee is het dit jaar veel sneller interessant om te kijken naar een duurzame certificering van een  utiliteitsgebouw. Onze adviseurs zijn goed op de hoogte van noodzakelijke procedures en vereisten die doorlopen moeten worden. Van Draeckeburgh heeft door haar ruim 20 jaar ervaring en goede contacten veel kennis in huis om u adequaat op weg te helpen.

Ook MIA voor kleinschalige renovaties
De MIA kan ook toegepast worden bij bijvoorbeeld een renovatieproject van een winkelpand of kantoor met BREEAM-NL certificaat. Met de toegenomen subsidiehoogtes kan het voor relatief kleinschalige renovaties van ongeveer 2.000 vierkante meter ook goed uit om een gebouw duurzaam te laten certificeren.

MIA voor circulaire utiliteits- en woongebouwen
De regeling kan ook voor circulaire utiliteits- en woongebouwen worden aangevraagd. Een circulair gebouw moet onder andere voldoen aan een maximale MPG score van € 0,5 per m2. Daarnaast moeten er 5 circulaire bouwmaterialen worden toegepast en dient het project een duidelijke bijdrage te leveren aan de circulaire materiaalketen. Het subsidievoordeel bedraagt maximaal 40% van de meerkosten van het circulaire gebouw ten opzichte van een vergelijkbaar gebouw dat is gerealiseerd volgens de wettelijke minimumeisen uit het Bouwbesluit.

Combineren MIA en EIA voor maximaal voordeel
Naast de MIA kunnen er ook energiebesparende maatregelen binnen de Energie-Investeringsaftrek (EIA) worden aangevraagd. Denk hierbij aan het toepassen van warmtepompen, warmteterugwinningsinstallaties, dubbel of triple glas, het verbeteren van de isolatiewaarde en het toepassen van LED verlichting. De EIA verstrekt een investeringsaftrek van 45,5% over de investering wat kan resulteren in een netto fiscaal voordeel van ruim 11%.

Meer informatie
Wilt u ook profiteren van de regelingen en zorgen dat het aanvraagtraject soepel wordt begeleid? Neem dan contact op met onze subsidieadviseurs via het contactformulier. Ook kunt u onze online subsidiescan invullen die op basis van enkele vragen inzicht geeft in het mogelijke subsidievoordeel voor uw project. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Mitchell Gmelich, directeur/eigenaar van Van Draeckeburgh via 030 228 9240 – mg@vdsf.nl.

Reacties