Vastgoed gemeente Lansingerland uitbesteed

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs) hebben ingestemd met het uitbesteden van de exploitatie en het beheer van maatschappelijk vastgoed in Lansingerland. Het gaat om de exploitatie van 33 accommodaties bestaande uit onder andere sporthallen, bibliotheken, multifunctionele ruimten, kinderopvanglocaties en sportkantines.

Met de aanbesteding zet de gemeente Lansingerland een belangrijke stap in de ontwikkeling tot regiegemeente. Door het uitbesteden van bedrijfsmatige en uitvoerende taken streeft de gemeente naar een efficiëntere en professionelere exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het maatschappelijke rendement van de gemeentelijke panden.

De uitbesteding heeft een looptijd van vijf jaar. In deze periode neemt een externe partij de verhuur, het dagelijks onderhoud en het toezicht van de betreffende panden over van de gemeente. De gemeente blijft eigenaar en verantwoordelijk voor het vaststellen van huurtarieven, groot onderhoud, inroostering gebruikers en het gebruik van de panden.

Voor de aanbestedingsprocedure is een aantal selectiedocumenten en voorwaarden vastgesteld op basis waarvan de selectie plaatsvindt. Hierbij wordt zowel gekeken naar prijs (35%) als naar de kwaliteit van de dienstverlening (65%). Bij het opstellen van deze documenten heeft een klankbordgroep, bestaande uit gebruikers van de accommodaties het college geadviseerd vanuit de belangen van de gebruikers.

Naar verwachting wordt de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2012 afgerond. Vorig jaar zijn de maatschappelijke gebruikers van de betrokken panden al geïnformeerd over de opzet van de voorgenomen uitbesteding. In september 2011 is er een tweede informatieavond, waar zij geïnformeerd worden over de gevolgen van de aanbesteding.

 

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022