Concepten zijn goede ideeën die ook nog eens vertaald zijn naar uitvoerbare plannen die slimme oplossingen bieden voor problemen. Het urgente vraagstuk van deze tijd is woningschaarste, en daar komt een hoop bij kijken: kwalitatief hoogwaardige, duurzame woningen die snel, gemakkelijk en goedkoop te bouwen zijn. In deze inspirerende special vertellen de deelnemende organisaties hoe zij nadenken over de uitdagingen van deze tijd en welke slimme, creatieve en innovatieve oplossingen ze voor deze uitdaging hebben bedacht.

Zo nodigt stichting Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) uit tot een organisatie- en cultuurverandering binnen organisaties om conceptueel bouwen mogelijk te maken. De stichting helpt daarnaast bij het delen van beschikbare kennis op het gebied van conceptueel bouwen.

Een organisatie waar een cultuurverandering ten opzichte van conceptueel bouwen al heeft plaatsgevonden is Dura Vermeer. Met hun maatwerkconcept Aer zet de ontwikkelaar flinke stappen in conceptuele woningbouw. Dura Vermeer gelooft niet in een solistische aanpak op duurzaamheid en betrekt zijn ketenpartners om processen te stroomlijnen. Soms zijn zwaardere ingrepen nodig. BAM bijvoorbeeld, moet het eigen verdienmodel op z'n kop zetten om hun concept Flow rendabel te maken. Deze Flow-woningen zijn gemaakt van biobased materialen met hout als basis en dat is kostbaarder dan het goedkopere en vervuilendere beton. 

Het stapelen van stenen is dus al lang niet meer genoeg om te voorzien in de ruimtelijke vraag. Maar het creëren van een fijne woonomgeving vraagt om meer, namelijk om bijzondere aandacht voor de bewoner. Veel eigenaren worstelen met huurderstevredenheid en betrokkenheid doordat ze te ver van hun huurders afzitten en alleen kunnen sturen op basis van indirecte en weinig concrete informatie. Area of People en Trudo hebben een community-concept uitgerold waardoor verhuurders veel directer en persoonlijker in contact staan met hun huurders en daardoor veel beter kunnen inspelen op hun wensen. In een ander verhaal buigt de Hoffabriek zich over de uitdaging om zo goed mogelijk te voldoen aan de woonwensen van senioren. Het eeuwenoude concept van een hofjeswoning wordt in een nieuw jasje gestoken waardoor ouderen op een plek kunnen wonen die laagdrempelig contact mogelijk maakt, maar ook volop privacy biedt. Kortom, elegante oplossingen voor fijnzinnige problemen. 

Dat is slechts een greep uit alle inspirerende interviews. Bij elkaar krijg je een prikkelende verzameling verhalen van vakmensen met torenhoge ambities die de tijd en ruimte nemen om stil te staan bij de uitdagingen van deze tijd en het menselijke aspect van vastgoed.

Veel leesplezier!
Ariana Manduzai 

Reacties

Volledig toegang tot Vastgoedjournaal?