Hoe kunnen woningcorporaties de parkeerportefeuille efficiënter inrichten?

Woningcorporaties worstelen met parkeergarages bij wooncomplexen. De organisaties zijn niet op het beheer ingericht en parkeerplekken staan vaak leeg. Zo ook woningcorporatie Rochdale, eigenaar van een portefeuille met 36.000 woningen in de sociale en vrije sector, 800 bedrijfsruimten en 2100 parkeerplaatsen. Maurice Kokhuis, Manager Vastgoedregie bij Woningstichting Rochdale, vertelt over de uitdagingen waar zij tegenaan liepen en de oplossingen die zij hiervoor hebben gevonden.  

Vanaf de jaren ‘70 is er veel meer ruimte gekomen voor de auto in steden. Sindsdien werd bij elk woongebouw parkeerruimte aangelegd. Op het open veld, maar ook onder de woongebouwen. Hoewel woningcorporaties inmiddels in sommige gemeenten afspraken over de parkeernormen kunnen maken, is dat in veel gemeenten nog niet het geval. Maurice: “We krijgen bij nieuwbouwcomplexen parkeernormen opgelegd, terwijl het merendeel van de bewoners niet in het bezit is van een auto en de parkeerplaatsen dus grotendeels voor de leegstand worden gebouwd.”

Via hun beheerder kwamen ze in contact met ParkBee. “We zagen eigenlijk direct voordelen. Als woningcorporatie ligt onze focus op andere prioriteiten dan het verhuren van parkeerplaatsen. We hebben er de systemen niet voor en de juiste kennis ontbrak. Door een deel van onze parkeerplaatsen te verhuren via ParkBee zijn we niet alleen in staat om de leegstand binnen onze parkeerportefeuille op te lossen, maar kunnen we ook onze operationele kosten verlagen en ontstaat er een veiligere parkeersituatie in en om onze wooncomplexen.”

Lage investerings-, beheer- en onderhoudskosten
“Bij iedere parkeerlocatie stellen we ongeveer een derde van onze parkeerplaatsen beschikbaar voor kort parkeren. ParkBee vult de plekken - die anders leeg zouden staan - met parkeerders die zij via hun platform en directe integraties met apps als Parkmobile bereiken. Dat levert extra inkomsten op, maar dat is niet de enige reden voor ons om met ParkBee te werken: lege parkeergarages geven een onveilig gevoel. Door ze te vullen, vergroten we de veiligheid en daarnaast ontvangen we via ParkBee feedback die we niet via onze bewoners ontvangen. Als er een storing is, of als het onveilig voelt, dan wordt dat gemeld in de app van ParkBee.”

Dit alles kan zonder dat de exploitatielasten direct stijgen. “ParkBee levert toegangssystemen, die zij op de bestaande apparatuur kunnen installeren. Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van het platform, zonder dat daar een dure investering voor nodig is. En het digitaliseren van het parkeerproces helpt ons juist bij het reduceren van beheerkosten, onderhoudskosten en overige verspilde manuren. Zo hopen we binnenkort ook het sleutelbeheer van de parkeergarages via ParkBee te laten verlopen. Op dit moment hebben alle parkeergarages eigen toegangssystemen en soms hebben we in gebouwen te maken met een VvE. Er zijn ontzettend veel verschillende mensen bezig met het afsluiten van parkeercontracten en het uitgeven van sleutels. Dat is inefficiënt en kost veel tijd én geld. Het digitaliseren van het sleutelbeheer lost dit probleem op en biedt ons ook de mogelijkheid om op den duur van de parkeerabonnementen gebruik te gaan maken.”

Sterke buurten en straten
“Het fijne aan ParkBee is dat ze met ons mee willen denken, ook als het voor hen niet direct iets oplevert. We werken inmiddels samen op een tiental locaties en ParkBee is niet bang om buiten de lijntjes te kleuren. Er is veel vertrouwen naar elkaar en we zijn bereid om van drie kanten – wij als woningcorporatie, de beheerder en ParkBee – naar oplossingen te zoeken voor problemen die we van tevoren niet bedacht hadden. Dat gaat over vertrouwen.”

Maar uiteindelijk gaat het ook over het delen van dezelfde missie. “Rochdale zet zich in voor voldoende betaalbare woningen en sterke buurten. Daar speelt mobiliteit een sterke rol in. Auto’s in een stad zijn hopeloos inefficiënt. Ze nemen veel ruimte in beslag en dat gaat ten koste van de leefruimte op straat en ruimte voor andere vormen van vervoer. In een stad als Amsterdam is nog steeds 40% van het straatparkeren niet betaald. Terwijl van de 167.000 garageplekken slechts 34.000 openbaar zijn. De rest wordt voor stalling gebruikt, zoals de garages van Rochdale en staat dus het merendeel van de tijd leeg. Samen met ParkBee maken we deze parkeerplaatsen openbaar voor het publiek, zodat de ruimte op straat beter kan worden benut.”

Meer informatie? Kijk op de website naar de mogelijkheden

Reacties