Bas Gregoor: ‘Beleidsmakers en beleggers moeten bereid zijn vaker concessies te doen’

Door middel van transformatie- en nieuwbouwprojecten voegt Grehamer & Company continu woningen toe aan de markt. Maar voor medeoprichter Bas Gregoor gaat het nog niet snel genoeg. “Iedereen is het erover eens dat er 1 miljoen huizen moeten worden gebouwd, maar de politiek en de markt zitten nog niet op één lijn over hoe die huizen er zo snel mogelijk moeten komen.”

Gregoor is bezorgd over hoe verschillend de politiek en de vastgoedmarkt naar de woningbouw kijken. “Ik maak mij echt zorgen over de huidige ontwikkelingen. Er worden wel woningen gebouwd, maar de stroperige procedures die hieraan vooraf gaan kennen veel restricties en het duurt doorgaans jaren voordat er knopen worden doorgehakt. Eer een project daadwerkelijk van start kan gaan, is men jaren verder”, zegt de ontwikkelaar. Gregoor voegt daar wel aan toe dat de procedures per gemeente verschillen.

Maar om starters en jongeren aan een woning te helpen zal er meer bijgebouwd moeten worden. Het weren van beleggers op de woningmarkt is volgens Gregoor niet de juiste oplossing. “Er wordt heel veel gesproken, maar er gebeurt nauwelijks iets. De beleidsmakers en de beleggers moeten vaker bereid zijn om concessies te doen, anders komen die miljoen nieuwe woningen niet van de grond.”

Wanneer er iets meer water bij de wijn wordt gedaan en bepaalde zaken centraal georganiseerd worden, kan de uitvoering veel sneller plaatsvinden

Stroef beleid is grote spelbreker
Wat is er volgens Gregoor mogelijk op korte termijn de woningbouw die boost te geven die het zo dringend nodig heeft? “Plannen moeten nu nog door te veel afdelingen worden getoetst. Denk hierbij aan Ruimtelijke Ordening, beeldkwaliteit, infrastructuur, milieueisen, participatietrajecten, schoonheids- en welstandscommissies enzovoort. Iedere afdeling wil dat het plan voor het eigen vakgebied aan zoveel mogelijk eisen voldoet. Om in schoolcijfers te spreken streeft iedereen die er iets over mag zeggen naar een 8 of hoger. Maar hierdoor sneuvelen heel veel goede plannen. Wanneer er iets meer water bij de wijn wordt gedaan en bepaalde zaken centraal georganiseerd worden, kan de uitvoering veel sneller plaatsvinden. Uiteraard zonder in te leveren op kwaliteit. Kansen en risico’s moeten goed worden afgewogen.”

Gregoor constateert dat het stroeve beleid niet de enige spelbreker is. “Sommige gemeenten zouden echt wel sneller willen, maar kampen bijvoorbeeld met een personeelstekort op cruciale punten.”
Hoe ziet Gregoor de taak van de vastgoedsector? “Je ziet dat de koepelorganisatie voor ontwikkelaars, NEPROM, bij veel gesprekken aan tafel zit en actief aan het lobbyen is bij de verschillende overheden, maar dit leidt helaas niet naar de grote veranderingen die zo nodig zijn.”

Winkelpanden nog te kostbaar voor transformatie
Op de vraag hoe het staat met de plannen van Grehamer & Company om ook winkelpanden te transformeren naar woningen antwoordt Gregoor: “We merken dat de noodzaak onder de eigenaren van winkelpanden nog steeds niet hoog genoeg is om te verkopen. Vooral in de grote steden lijken deze panden hun waarde nog goed te behouden en een lage rentestand maakt het ook een stuk makkelijker voor de huidige eigenaren om aan betalingsverplichting te voldoen. Maar wanneer de tijd rijp is, zullen we zeker aan die boom gaan schudden. We blijven per slot van rekening ‘gezond eigenwijs’, zoals we dat ook waren toen wij midden in de woningcrisis met de eerste transformatieprojecten begonnen. “

Momenteel is Grehamer & Company actief bezig met de transformatie van het voormalige ING-kantoor in Apeldoorn. Het gebouw uit 1991 wordt dit jaar nog door Draisma Bouw omgevormd tot appartementencomplex 'Marktzicht'. Hier worden in totaal 33 koopappartementen gerealiseerd tussen de 65 en 135 m2. Koopprijzen starten bij ongeveer € 300.000. Kopers hebben de mogelijkheid om hun woning naar eigen smaak in te delen, zoals de keuken en badkamer. Alle woningen krijgen een balkon en aan de achterzijde een eigen parkeerplaats voorzien van groen. “We hopen deze in het tweede kwartaal te kunnen starten met de bouw. Hiervoor denken we een jaar nodig te zullen hebben”, aldus Gregoor. Alvorens de bouw start zal de verkoop van de appartementen beginnen. (tekst gaat verder onder de foto)

Marktzicht, Apeldoorn

Daarnaast wordt er ook nog druk gebouwd aan De Brinkhof. Het verzamelpand uit 1977 en gelegen aan de rand van het centrum van Apeldoorn wordt getransformeerd tot een complex met 167 woningen, variërend van 35 m2 tot 120 m2.

Hoofdfoto: v.l.n.r. Jelle Draisma (Draisma Bouw) en Bas Gregoor (Grehamer & Company)Reacties


Laatste nieuws