Partnership in parkeren brengt ESG-doel voor de belegger dichterbij

Als belegger of ontwikkelaar wil je je steentje bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving. Dat wordt inmiddels ook van je verwacht. Welke initiatieven ondersteunen je duurzaamheidsagenda?

Strategische partnerships kunnen helpen bij het behalen van de ESG-doelen en de waardeontwikkeling van vastgoed. Structurele leegstand in assets is niet duurzaam. Daarom koos Catella Investment Management Benelux om met ParkBee samen te werken.

Duurzame portefeuille is een 'must have'
Een duurzame portefeuille wordt steeds meer een ‘must have’ voor vastgoedeigenaren en -beleggers. Het klimaatprobleem en de toenemende verstedelijking brengen allerlei vraagstukken met zich mee rondom milieu, sociaal economische kwesties en governance. Milieuprestaties en maatschappelijke impact behoren daarom inmiddels tot de prioriteiten. Het behalen van de gestelde duurzaamheidsdoelen vereist inzet op alle vlakken - ook op het gebied van parkeren en mobiliteit. Partnerships helpen daarbij.

Internationaal platform
Parkeren is voor de meeste ontwikkelaars en beleggers geen corebusiness. Voor ParkBee wel. Het internationale platform van ParkBee voor digitaal off-street parkeren legt via een netwerk van parkeergarages en parkeerapps zoals Yellowbrick en Parkmobile, snel en eenvoudig de koppeling tussen de vraag naar parkeren en de beschikbare parkeerplaatsen. Het platform maakt hiervoor niet alleen gebruik van de ruimte in parkeergarages, maar ook van parkeerplaatsen van bedrijven. Dankzij een slim gebruik van tech en data is dit bedrijf in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een leading partij in de wereld van parkeren. Met meer dan 300 locaties in Nederland en Engeland en de ambitie om de digitalisering van off-street parkeren in Europa te leiden, is ParkBee een speler die voor vastgoedeigenaren een quick-win kan realiseren.

Partner in parkeren
De ParkBee strategie is gericht op vele duurzame partnerships te realiseren waarin beide partijen hun gezamenlijke ambities vervullen en samen successen realiseren. Zo ging Catella IM Benelux onlangs met ParkBee in zee voor een woongebouw in Rotterdam. Voor beide bedrijven was het bijdragen aan het EU Green Cities Accord (o.a. het creëren van meer ruimte voor groen in de stad) een reden om te kiezen voor een partnership. Door middel van data en technologie zijn 95 off-street parkeerplekken ontsloten en beschikbaar gesteld voor nieuwe gebruikers (zakelijk en vrije tijd). Hiermee dragen beide bedrijven bij aan het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk van de gemeente Rotterdam en haar ambitie om van autostad naar city lounge te gaan. Het operationele deel ligt geheel in handen van ParkBee.

Tevreden over de samenwerking
De samenwerking bevalt uitstekend, stelt Maurits Olde Meule, Managing Director - Catella IM Benelux. ‘Catella IM Benelux zet zich in om de financiële doelstellingen van onze klanten te realiseren en tegelijkertijd marktleidende ESG-normen te leveren op zowel fonds- als asset niveau. De start van onze samenwerking met ParkBee past bij ons doel om het gebruik van bestaande assets inclusief de parkeerfaciliteiten te optimaliseren. Door de parkeerplaatsen van ons woongebouw aan de Burgemeester van Walsumweg in Rotterdam open te stellen voor externe geregistreerde gebruikers, willen we de bezetting van deze locatie optimaliseren. Tegelijkertijd leveren we een positieve bijdrage aan de directe omgeving van het gebouw en de stad Rotterdam door auto’s van de straat te halen en meer leefruimte mogelijk te maken.’  

Quick-win 
De winst van dergelijke partnerships is snel bereikt, zowel op micro- als op macroniveau. Samenwerking met een partij die jouw duurzame ambities deelt, helpt bedrijven om handen en voeten te geven aan duurzaamheid en leefbaarheid en de ESG-doelen te verwezenlijken.

En het mooie is: het behalen van duurzaamheidsdoelen gaat hand in hand met het verhogen van de omzet. Het ontsluiten van garages en parkeerplekken voor een groot publiek zorgt immers voor een hogere bezetting en creëert zo een substantieel inkomen voor de eigenaar. En dat alles via een prettige, digitale customer journey voor de parkeerder en met een simpele installatie met minimale investering voor de garagehouder. Kortom: lagere kosten, hogere opbrengsten en tevreden huurders.

Daarnaast is er een effect op buurten en steden. Deze aanpak lost niet alleen het parkeerprobleem op, maar haalt ook de auto uit het straatbeeld. Dat betekent extra ruimte voor bomen, bankjes en speelplekken. Dingen die waarde toevoegen aan de openbare ruimte en zorgen voor een fijn, gezond klimaat. Dat is investeren met een positieve impact!

Meer informatie? Kijk op de website naar de mogelijkheden

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022