Q&A Omgevingswet: 'Inspraak zonder wettelijke eis soms toch nodig'

Juridische experts van NewGround Law, André en Marie-Claire Gaastra, behandelen een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de procedurele vereisten die uit het Verdrag van Aarhus en de Europese Habitatrichtlijn volgen, voor de totstandkoming van vergunningen.

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special