Q&A Omgevingswet: De voordelen van de omgevingsvisie

Q&A Omgevingswet: De voordelen van de omgevingsvisie

Deze week verscheen in NRC een artikel dat een kritisch rapport over het falen van ruimtelijke ordening tegen zou zijn gehouden door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Door decentralisatie van de ruimtelijke ordening komen nationale ruimtelijke belangen in de knel. Gaat de Omgevingswet hier een verschil in maken? Anne-Marie Klijn en Pieter van der Woerd zetten de voordelen van deze nieuwe regelgeving op een rij. 

11 februari 2020 om 13:33 | 6 min
Q&A Omgevingswet: Hoe is de verdeling van verantwoordelijkheden?

Q&A Omgevingswet: Hoe is de verdeling van verantwoordelijkheden?

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Anne-Marie Klijn en Pieter van der Woerd de vraag: welke gevolgen heeft de Omgevingswet voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden?

6 februari 2020 om 12:16 | 5 min
Q&A Omgevingswet: Gezondheid in de Omgevingswet

Q&A Omgevingswet: Gezondheid in de Omgevingswet

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Anne-Marie Klijn en Paul de Lange de vraag: wat houdt het doel 'bereiken en in stand houden van een gezonde fysieke leefomgeving' in de Omgevingswet in?

30 januari 2020 om 14:43 | 5 min

Q&A Omgevingswet: De doelen van de Omgevingswet

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Anne-Marie Klijn en Paul de Lange de vraag: welke maatschappelijke doelen zijn richtinggevend bij de uitvoering van de Omgevingswet?

23 januari 2020 om 12:51 | 5 min