Q&A Omgevingswet: Nu alvast experimenteren met de Omgevingswet

Q&A Omgevingswet: Nu alvast experimenteren met de Omgevingswet

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag gaan Pieter van der Woerd en Pim Oremans in op een nieuw experiment onder de Crisis- en herstelwet, waardoor provincies vervroegd aan de slag kunnen met de Omgevingswet.

23 oktober 2020 om 12:05 | 5 min
Q&A Omgevingswet: Aandachtsgebieden voor externe veiligheid

Q&A Omgevingswet: Aandachtsgebieden voor externe veiligheid

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Anne-Marie Klijn en Tine Leemans-van Koten de vraag: Wat zijn de aandachtsgebieden die de Omgevingswet introduceert in verband met externe veiligheid?

15 oktober 2020 om 09:09 | 5 min
Q&A Omgevingswet: Hoe bereiden gemeenten zich voor?

Q&A Omgevingswet: Hoe bereiden gemeenten zich voor?

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag bespreekt Pieter van der Woerd een praktijkvoorbeeld van hoe gemeenten zich voorbereiden op de Omgevingswet.

8 oktober 2020 om 14:11 | 5 min
Q&A Omgevingswet: Participatie vergeleken met het buitenland

Q&A Omgevingswet: Participatie vergeleken met het buitenland

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Pim Oremans en Pieter van der Woerd de vraag: hoe vergelijken de participatie-eisen uit de Omgevingswet zich met het buitenland?

11 september 2020 om 11:36 | 4 min

Q&A Omgevingswet: Planschade en de Omgevingswet

De juridische experts van NewGround Law behandelen deze week weer een facet van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Pieter van der Woerd en Tine Leemans-van Koten de vraag: Wanneer kun je onder de Omgevingswet worden geconfronteerd met planschade?

25 juni 2020 om 14:25 | 5 min

Q&A Omgevingswet: 'Omgevingswet sleutel tot uitvoering stikstofadviezen'

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Pim Oremans en Tine Leemans-van Koten de vraag: wat betekent het eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (de commissie Remkes) voor de Omgevingswet?

18 juni 2020 om 11:02 | 5 min
Q&A Omgevingswet: Participatie, hoe dan?

Q&A Omgevingswet: Participatie, hoe dan?

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag beantwoorden Tine Leemans-van Koten en Pim Oremans de vraag: wat stelt de Omgevingswet aan participatie-eisen aan initiatiefnemers?

28 mei 2020 om 11:31 | 5 min