Q&A Omgevingswet: Objectief verhaal van financiële bijdragen bij ruimtelijke ontwikkelingen?

Het wetsvoorstel 'Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet' maakt het mogelijk om in een omgevingsplan te bepalen dat een financiële bijdrage wordt verlangd voor ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Maar wanneer is iets een redelijke bijdrage en hoe kan dat objectief worden bepaald? Of gaan we richting een betaalplanologie?

25 maart 2021 om 11:59 | 6 min

Q&A Omgevingswet: 'Aandacht voor gezondheid is nu al nodig'

De Omgevingswet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming). Tine Leemans - van Koten en Pim Oremans van NewGround Law gaan vandaag in op het grote belang dat onder de Omgevingswet zal worden gehecht aan het aspect gezondheid. 

18 maart 2021 om 12:32 | 4 min

Q&A Omgevingswet: Hoe zit het met de inwerkingtreding?

Ieder week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag gaan Pieter van der Woerd en Jos Webbink in op de inwerkingtreding van de Omgevingswet nu deze (toch) niet controversieel is verklaard en de Tweede Kamer akkoord is met invoering per 1 januari 2022.

26 februari 2021 om 12:33 | 4 min

Q&A Omgevingswet: Handhaving onder de Omgevingswet

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Vandaag gaan André Gaastra en Patricia Maarhuis in op enkele toekomstige regels met betrekking tot handhaving onder de nieuwe Omgevingswet.

18 februari 2021 om 12:01 | 6 min

Vijf niet te missen columns over de Omgevingswet

In 2022 zal de Omgevingswet in werking treden, een wet die alle bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving vervangt. In aanloop hier naar toe hebben de juridische experts van NewGround Law iedere week op Vastgoedjournaal columns geschreven over de grootste veranderingen. Lees hier de belangrijkste op een rij.

7 januari 2021 om 09:51 | 2 min