NewGround Law

Juridisch | Fiscaal

Extern salderen: Afdeling kadert gebruik van stikstofruimte voor gebiedsontwikkeling nader in

Juridisch | Fiscaal

Meer rechtsonzekerheid en onvoorspelbaarheid na uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Naar uitstootvrije bouwmachines en bouwmaterieel: Ondertekening convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

Grouwels Vastgoed koopt 196 Maastrichtse woningen van Bouwinvest

Wkb: verder uitstel voor verbouwingen en borging van het gedoogbesluit

De laatste ontwikkelingen in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Onder de Omgevingswet nieuwe eisen aan logistieke functies met nieuw nationaal en regionaal beleid

Deka Immobilien koopt logistiek complex van bijna 37.000 m2 in Alblasserdam

Voorkom een verplichting tot terugbetaling van de geïndexeerde huurprijs

RED III: Verhoging van de Europese doelstellingen voor duurzame energie

Laatste ontwikkelingen in Wkb: Handhaving nieuwbouw per 1 januari 2024 voor gevolgklasse 1

Gerechtvaardigd vertrouwen op draagvlak van belang voor vergunningverlening

Overgangsrecht Omgevingswet: tot wanneer is aanvraag voor een omgevingsvergunning onder het huidige regime mogelijk?