Prangende vragen over het arrest openbaarheid bij verkoop van onroerende zaken door overheden

Prangende vragen over het arrest openbaarheid bij verkoop van onroerende zaken door overheden

De Hoge Raad oordeelde in een arrest van 26 november 2021 dat overheidslichamen voortaan – om alle (potentiële) gegadigden gelijke kansen te bieden – een openbare selectieprocedure moeten doorlopen voordat zij een onroerende zaak verkopen. Renée Fennis en Laura Dammers van NewGround Law bespreken in deze blog het arrest en vragen zich af wat dit voor de praktijk betekent, bijvoorbeeld voor lopende onderhandelingen met een overheidslichaam.

24 december 2021 om 11:49 | 9 min

Q&A Omgevingswet: De algemene zorgplicht onder de Omgevingswet

Wekelijks behandelen de juridische experts van NewGround Law een facet van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving, op Vastgoedjournaal. Deze week bespreken Welmoed Willemsen, Maria Bouwman en Pieter van der Woerd de algemene zorgplicht onder de Omgevingswet.

16 december 2021 om 16:00 | 6 min

Q&A Omgevingswet: projectprocedure voor versnelling woningbouw?

Wekelijks behandelen de juridische experts van NewGround Law een facet van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving, op Vastgoedjournaal. Deze week bespreken Erwin Noordover en Rieneke Jager één van de procedures waarmee gemeenten mogelijk de woningbouw kunnen versnellen: de gemeentelijke projectprocedure. 

25 november 2021 om 16:03 | 5 min

Q&A Omgevingswet: Wet kwaliteitsborging bouwen: een streven naar verbetering van de bouwkwaliteit

Iedere week zullen op VJ de juridische experts van NewGround Law een facet behandelen van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Deze week bespreken Jaafar Massali en Pieter van der Woerd de Wet Kwaliteitsborging bouwen (hierna: Wkb) in relatie tot de Omgevingswet.

11 november 2021 om 13:50 | 6 min

Q&A Omgevingswet: financiële zekerheidsstelling voor risicobedrijven verplicht voorschrift?

Wekelijks behandelen de juridische experts van NewGround Law een facet van de Omgevingswet, de nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie op het gebied van de fysieke leefomgeving, op Vastgoedjournaal. Deze week bespreken Jos Webbink en Welmoed Willemsen de financiële zekerheidsstelling voor majeure risicobedrijven in relatie tot de Omgevingswet.

12 oktober 2021 om 09:10 | 6 min