3 tips om je als vastgoedondernemer in te dekken tegen onverwachte verzuimrisico’s

Het is als vastgoedondernemer met personeel belangrijk om rekening te houden met onverwachte verzuimrisico’s. Zo kan het voorkomen dat een medewerker uitvalt door ziekte of een ongeval. In de meeste situaties is de werknemer binnen twee weken weer aan het werk, maar wat als het verzuim langer duurt?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid vormen een onverwacht risico voor vastgoedondernemers met personeel. Er zijn namelijk als werkgever verplichtingen om rekening mee te houden, zoals loondoorbetaling en re-integratieregels. Het financiële risico voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar duurt, is met de dekking eigenrisicodrager te verzekeren. Zo zijn er allerlei mogelijkheden om onverwachte risico’s te verzekeren. Bekijk daarom de onderstaande drie tips.

1. Vergoeding WGA-uitkering
Een dekking WGA Eigenrisicodragen voorziet in een vergoeding van de WGA-uitkering van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Als een medewerker binnen je vastgoedbedrijf gedurende een periode van twee jaar ongeschikt is, komt deze wellicht in aanmerking voor een WGA-uitkering. Dit betreft de uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Als werkgever draag je gedurende maximaal tien jaar daarvoor het financiële risico. De dekking WGA Eigenrisicodragen dekt dat financiële risico. Bovendien voorziet een dergelijke verzekering in ondersteuning bij re-integratie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Deze ondersteuning is al beschikbaar vanaf de eerste ziektedag en voorziet in een snellere re-integratie. De begeleiding duurt maximaal twaalf jaar met de focus op het niet langer laten duren van arbeidsongeschiktheid dan nodig is.

2. Verzuimverzekering voor loondoorbetaling
Als vastgoedondernemer met personeel geldt er een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De kosten van verzuim kunnen hoog oplopen. Dat is een groot financieel risico en is af te dekken met het afsluiten van een verzuimverzekering. In dat geval bestaat er namelijk recht op een vergoeding van het verzekerde loon van het arbeidsongeschikte personeelslid. De financiële gevolgen van verzuim zijn daarmee dus gedekt, maar er zijn nog een aantal voordelen. Een van de voordelen is dat er vanuit de verzuimverzekering een volledige ondersteuning plaatsvindt tijdens het re-integratietraject.

Dat betekent dat er sprake is van een efficiënte aanpak van verzuim met als doel de zieke werknemer snel te laten terugkeren naar het werk. Daarmee voldoe je bovendien als werkgever direct ook aan de wettelijke verplichtingen die aan re-integratie zijn verbonden. Mochten er kosten gemaakt moeten worden om een zieke werknemer weer te laten terugkeren, geldt dat daarvoor een vergoeding komt vanuit de uitgebreide verzekering. De loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers bedraagt een periode van twee jaar. Er is bij het afsluiten van een verzuimverzekering de mogelijkheid om zelf het verzekerde bedrag te bepalen. Zo heb je als werkgever ook de vrijheid om de termijn van het eigen risico te bepalen tussen een minimaal en maximaal aantal dagen.

3. Personeel bescherming bieden tegen inkomensterugval
In het verlengde van de financiële risico’s voor jou als vastgoedondernemer is er een mogelijkheid om ziek personeel bescherming te bieden tegen een inkomensterugval. Mocht een personeelslid voor een WGA-uitkering in aanmerking komen dan vindt er een inkomensterugval plaats. Goed werkgeverschap voorziet daarbij ook in nazorg als er sprake is van arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Het is mogelijk om je arbeidsongeschikte medewerker bescherming te bieden tegen inkomensterugval. Dat kan met een zogenoemde WGA hiaat verzekering.

Er vindt in dat geval een inkomensaanvulling plaats op de WGA-uitkering die de werknemer ontvangt. Zo is het ook nog mogelijk om zieke werknemers te beschermen via een WIA arbeidsongeschiktheidspensioen. In deze situatie vindt er bovenop het maximum premieloon een inkomensaanvulling plaats. De bescherming tegen inkomensterugval heeft dus betrekking op het financiële risico dat een zieke werknemer loopt. Het is niet zozeer een financieel risico dat je als vastgoedondernemer zelf loopt. Het getuigt echter wel van goed werkgeverschap om deze verzekering beschikbaar te hebben.

Reacties

Lees onze special over Vastgoedfinanciering Special 2021