De opgedane kennis en lering van eerdere crises maar ook de ontwikkelingen van trends en nieuwe initiatieven hebben ervoor gezorgd dat flexibiliteit en de wendbaarheid van de werkplek en werkomgeving steeds belangrijker worden in het dagelijks leven. Het is zelfs zo belangrijk geworden dat het op dit moment topprioriteit krijgt onder de meeste werkgevers. Tegenwoordig dient alles flexibel en wendbaar te zijn. Van leasecontracten tot aan de manier van werken. Een bijdrage van BDO. 

Het creëren van toegevoegde waarde en het behalen van een concurrentievoordeel kan gerealiseerd worden door actief te kijken naar nieuwe marktontwikkelingen en werkplektrends. Aan de hand van voorspellende en modellerende tools kan er een portfolio samengesteld worden met optimalisatie strategieën. Door proactief om te gaan met uw vastgoed en bijbehorende faciliteitenplanning kunt u snel reageren op de operationele veranderingen die nodig zijn voor de toekomst. Hierdoor kan een aanzienlijke productiviteitsverbetering en materiaalkosten vermindering gerealiseerd worden.

Wendbaarheid van de organisatie
Het vergroten van de wendbaarheid van uw organisatie en werkomgeving, en de voorbereiding op de toekomst hiervan, vraagt een behoorlijke specifieke aanpak. Veel aspecten binnen uw organisatie dienen geïdentificeerd te worden om mogelijke verbeteringen door te kunnen voeren. BDO heeft hiervoor een checklist opgesteld om te kijken in welk stadium uw organisatie zich bevindt ter voorbereiding op de toekomst van de werkomgeving en werkplek.

Vier stadia BDO checklist
De checklist bestaat uit vier stadia. Het eerste stadium geeft aan welke punten essentieel zijn om uw werkplek en werkomgeving toekomst bestendig te maken. Het tweede stadium geeft aan welke stappen ondernomen kunnen worden om uw toekomst bestendige werkplek en werkomgeving te optimaliseren en verbeteren. Het derde stadium gaat nog een stap verder en ziet toe op het evolueren van de optimalisering en verbetering waarbij evaluatie en onderzoek naar de condities cruciaal zijn. Het laatste stadium ziet toe op de digitalisering van de organisatie waarbij data-analyse en de inzet van tools ten goede komen aan de optimalisatie van uw vastgoed en werkomgeving.

Voor de praktijk
BDO Real Estate & Construction houdt in samenwerking met o.a. Drees & Sommer op 19 mei a.s. een internationaal en interactief webinar waarin wordt ingegaan op de sleutelthema’s en de sleutelvragen.

BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. | Branchegroep Bouw & Vastgoed
Stef Koning – jr. coördinator Real Estate Valuation Services en Arjan Endhoven – BDO NL Co-National Industry Practice Leader- Real Estate and Construction Services

Reacties

Lees onze special over Special Woonvormen 2022