De pijn tussen verhuurder en huurder gelijkelijk verdelen, een holle frase?

Advocaat Maaike Boomsma zal in het volgende artikel ingaan op de wijze waarop bij de toekenning van een eventuele huurkorting maatwerk kan worden geleverd. Dit ontbreekt in de praktijk nog geregeld. Verhuurders lijken daardoor (vooralsnog) ten onrechte benadeeld te worden. 

Reacties

Lees onze special over Hoogbouw Special