Huurovereenkomst vernietigen wegens bedrog van huurder

Verhuurmedewerkers van woningcorporaties geven aan regelmatig te maken te krijgen met verkeerde informatie of zelfs valsheid in geschrifte. In welke gevallen kunnen corporaties de huurovereenkomst buitengerechtelijk vernietigen wegens bedrog? Advocaat Suzanne Faber van Hielkema & co gaat hier in het volgende artikel op in. 

18 oktober 2021 om 13:43 | 4 min

De voorgestelde wijzigingen voor de nieuwe Huisvestingsverordening Amsterdam

Op 1 januari 2022 wijzigt de Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 (HVV) wederom. Tot 11 juli aanstaande ligt het voorstel tot wijziging voor ter inspraak. Het college van B&W Amsterdam heeft ook al aanvullende wijzigingen van de HVV voorgesteld die per 1 mei 2022 van kracht moeten worden. In dit artikel komen de meest relevante voorgestelde wijzigingen aan bod.

Geen twee heren gediend, maar toch geen recht op courtage door schending mededelingsplicht?

Advocaat Rob Nederveen schreef het volgende artikel over een verkoper die bij de verkoop van zijn woning was bijgestaan door twee makelaars. Na de levering van de woning bleek dat één van deze makelaars al bekend was met de kopende partij. De verkoper vorderde daarom terugbetaling van de courtage. Kreeg hij uiteindelijk gelijk van de rechter? 

28 juni 2021 om 10:35 | 6 min

'Nog geen landelijke eenduidigheid coronakorting'

Advocaat Elsje de Bie bespreekt in het volgende artikel een kort geding procedure tussen een huurder en verhuurder van een Amsterdams hotel over een coronakorting. In eerdere onderhandelingen lukte het de partijen niet daarover overeenstemming te bereiken. Hoe oordeelde de rechter? 

20 mei 2021 om 11:12 | 3 min