Referentiepanden bij huurprijsherziening: Is de bestemming van het pand bepalend?

Als huurders van bedrijfsruimte - bijvoorbeeld horeca - de huurprijs omlaag willen bijstellen, wordt een herzieningsprocedure gevolgd. Advocate Marjolein Scheeper van Hielkema & Co toont in haar artikel met een praktijkcasus aan dat het niet zo eenvoudig is om referentiepanden te vinden die de huurverlaging kunnen ondersteunen.

Amsterdam heeft het woongroepenbeleid afgeschaft. Wat nu?

De woningmarkt staat onder druk. Er zijn meer woningzoekenden dan beschikbare huurwoningen. Het is een bekend fenomeen. En het speelt overal in de wereld in de grote steden. Een van de goede oplossingen die wereldwijd de kop opsteekt is woningdelen. Een artikel van advocatenkantoor Hielkema & co over de regels en voorwaarden rond het woningdelen.