Q&A Omgevingswet: Objectief verhaal van financiële bijdragen bij ruimtelijke ontwikkelingen?

Het wetsvoorstel 'Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet' maakt het mogelijk om in een omgevingsplan te bepalen dat een financiële bijdrage wordt verlangd voor ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Maar wanneer is iets een redelijke bijdrage en hoe kan dat objectief worden bepaald? Of gaan we richting een betaalplanologie?

Reacties

Lees onze special over Special Vastgoedbeslissers 2021